اعلام برنامه آموزشی دپارتمان برای سال جدید

             

اعلام برنامه آموزشی دپارتمان برای سال جدید
به اطلاع اعضا می رساند طی چند روز آینده برنامه آموزشی دپارتمان که توسط گروه آموزشی دپارتمان برای سال جدید تدوین شده منشر خواهد شد . امید است این برنامه آموزشی که بر اساس نظر سنجی از اعضا و نیاز سنجی های مربوطه تدوین شده بتواند پاسخگوی بخشی از نیاز های آموزشی اعضای دپارتمان مهندسی مکانیک ایران باشد .
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات