تبریک روز مهندس + جشنواره تخفیف

             

تبریک روز مهندس + جشنواره تخفیف

 

به سلامتی تمام کسانی که مهندسی را درک کردند

به سلامتی تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران

به سلامتی تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند

تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند

به سلامتی تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند

دپارتمان مهندسی مکانیک فرا رسیدن 5 اسفند روز مهندس را خدمت جامعه مهندسی کشور و اعضای محترم تبریک عرض می نماید و به پاس داشت این مهم جشنواره روز مهندس به مدت 24 ساعت اجرا می گردد

بر اساس این جشنواره ثبت نام تمامی دوره های آموزشی با تخفیف یک میلیون ریالی در محدوده زمانی جشنواره  انجام خواهد پذیرفت.زمان جشنواره از ساعت 00:00 روز 5 اسفند شروع و در ساعت 23:59  5 اسفند خاتمه می یابد.

ثبت نام کلیه دوره های آموزشی اعم از حضوری و مجازی در محدوده زمانی فوق الذکر با تخفیف 100 هزار تومانی انجام خواهد پذیرفت.

درخواست صدور کارت عضویت در محدوده زمانی جشنواره با هزینه 10 هزار تومان انجان انجام خواهد پذیرفت.

جهت ثبت درخواست برای دوره های آموزشی و کارت عضویت از طریق سامانه پرداخت آنلاین استفاده نمایید و یا از طریق شماره حساب هزینه های مورد نظر را واریز نمایید.

 

لیست دوره های آموزشی

سامانه درخواست کارت عضویت

 

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات