دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات بهمن 94 برگزار شد

اولین روز دوره تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی با کد دوره 20439 با حضور جمعی از اعضای انجمن مهندسان و نوآوران از شهرهای مختلف کشور عزیزمان ایران در اداره استاندارد تبریز برگزار شد در این دوره شرکت کنندگان ضمن آشنایی با نگهداری و تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی در خصوص روند ورود به بازار کار در این حوزه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداختند.

این دوره آموزشی در 5 روز برگزار خواهد شد که روند برگزاری این دوره طی هفته های آتی به روایت تصویر جهت استحضار اعضا به اطلاع خواهد رسید