دوره آموزشی بازرسی جوش پاییز 94 برگزار شد

             

دوره آموزشی بازرسی جوش پاییز 94 برگزار شد

ین دوره آموزشی به همت دپارتمان مکانیک انجمن مهندسان و نوآوران برای اعضای مهندس مکانیک و عمران و مواد و نفت انجمن در13 الی 15 آبان ماه 1394 در شهر تبریز برگزار گردید که شرکت کنندگان در این دوره با روش های بازرسی جوش و تست های غیر مخرب به روش های بازرسی چشمی/مایعات نافذ/ذرات مغناطیسی/التراسونیک و رادیو گرافی آشنا شدند و برای شرکت کنندگان در دوره پس از قبولی در آزمون اخذ شده گواهی نامه بین المللی صادر گردید

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات