فراخوان تغییر نام انجمن

             

فراخوان تغییر نام انجمن

احتراما پیرو دستورالعمل اجرایی شماره 2595/14 هیئت مدیره انجمن مهندسان و نوآوران، با توجه به برگزاری جلسات متعدد و مکرر و بررسی مراتب مذکور در خصوص پوشش دهی فعالیت های انجمن از تمامی رشته های دانشگاهی اعم از رشته های مهندسی – پزشکی – پیراپزشکی – علوم انسانی و هنر و با توجه به رو نمایی از سایت جدید انجمن به نشانی iue.ir  مصادف با روز دانشجو در 16 آذر ماه سال جاری مقرر گردید نسبت به پیشنهاد تغییر نام انجمن اقدامات لازم  صورت گیرد تا جوابگوی کلیه عزیزان در تمامی رشته های دانشگاهی باشد.

در همین راستا و با توجه به این که نظرات اعضای محترم در اولویت اصلی سیاست کاری انجمن قرار دارد فراخوان انتخاب و تعیین نام جدید انجمن اطلاع رسانی عمومی گردید و انتظار می رود با مشارکت در این طرح در جهت نیل به اهداف والای انجمن یاری رسان انجمن باشید.

در انتخاب نام موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- نام پیشنهادی حداکثر متشکل  از 4 کلمه باشد

2- قشر مخاطب صرفا یک حوزه نباشد (مثلا انجمن مهندسان یا انجمن حقوقدانان)

3- نام پیشنهادی منطبق با قوانین جمهوری اسلامی باشد

4- مشابه سایر انجمن های فعال نباشد

5- از کلمات ممنوعه و بیگانه استفاده نشود

6 – نام بگونه ای باشد که کلیه قشر های مهندسی – پزشکی – گروه انسانی و هنر را شامل شود

 

فرم پیشنهاد نام جدید

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات