گزارش حضور انجمن در نمایشگاه کتاب تبریز

             

گزارش حضور انجمن در نمایشگاه کتاب تبریز

بر اساس اعلام قبلی انجمن مهندسان و نوآوران در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز که در 9 الی 13 مهر در تبریز برگزار شد حضور داشته و به ارائه خدمات و برنامه های علمی و پژوهشی خود پرداخت

در این نمایشگاه حدود 3000 نفر به جمع اعضای انجمن پیوستند که خاطر نشان می نماید عضو گیری بصورت آنلاین در محل نمایشگاه انجام می پذیرفت و برای اعضایی که در نمایشگاه به جمع عظیم مهندسان پیوستند کارت عضویت رایگان صادر و ارسال خواهد شد.

ثبت نام برای برنامه های آموزشی انجمن با تخفیف های ویژه نمایشگاهی انجام می گرفت که استقبال از این دوره ها بی نظیر بود.

ماحصل حضور انجمن در نمایشگاه در بخش عقد قرارداد های آموزشی و پژوهشی تعداد 12 قرارداد پربار در چندین حوزه تخصصی بود که اجرای آنها تا پایان سال 1394 توسط اعضا به خاتمه خواهد رسید

خاطر نشان می نماید در آبان ماه نیز انجمن در نمایشگاه فناور های نو حضور خواهد داشت.

 

 

 

 

Web 70207 008

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات