حضور انجمن مهندسان و نوآوران در نمایشگاه Hi-Teck

             

حضور انجمن مهندسان و نوآوران در نمایشگاه Hi-Teck

انجمن مهندسان و نوآوان در جهت معرفی و شناساندن طرح ها و فعالیت های اعضای خود در سومین نمایشگاه Hi-Teck که در آبان ماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد حضور فعال خواهد داشت.این نمایشگاه  از21 آبان ماه سال جاری شروع خواهد شد و تا24 آبان ماه ادامه خواهد داشت و انجمن مهندسان  فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را در معرض نمایش بازدیدکنندگان نمایشگاه قرارخواهد داد.

 

اولین نمایشگاه فناوری های نوین و های تک (HIYTECH) در سال 1383 با حضور 250 شرکت دانش بنیان در محل نمایشگاه بین الملی تبریز به منظور ارائه  و معرفی طرح ها،ایده ها و محصولات دانش محور از سوی شرکت کنندگان در نمایشگاه برگزار گردید.

از اهداف اصلی این نمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

·                     معرفی طرح ها و ایده های دانش محور

·                     معرفی محصولات فناوری و طرح های صنعتی

·                     ایجاد شبکه و ارتباطات تجاری میان شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای تولیدی

·                     تجاری سازی و جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی به جهت سرمایه گذاری بر روی طرح های سودآور

 

هم اکنون نیز سومین نمایشگاه فناوری های نو و پیشرفته تبریز در راستا و ادامه اولین نمایشگاه با اهداف اشاره شده برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه شرکت ها و موسسات دانش بنیان و دارای ایده و طرح به ارائه طرح ها و محصولات خویش خواهند پرداخت.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات