کارگاه تستهای غیر مخرب و بازرسی جوش برگزار شد

             

کارگاه تستهای غیر مخرب و بازرسی جوش برگزار شد

این کارگاه که با حضور جمعی از اعضای دپارتمان در روزهای چهار شنبه – پنج شنبه – جمعه برگزار شد . شرکت کنندگان در طی سه روز به همراه یک بازدید تخصصی با انواع روش های تست های غیر مخرب و بازرسی جوش و همچنین روش های نوین جوشکاری آشنا شده و با ابزار آلات و دستگاههای مربوطه به انجام آزمایشات پرداختند . در این کارگاه عملی شرکت کنندگان علاوه بر آشنایی با تئوری  انواع روش های تست و بازرسی اعم از روش های چشمی ، مایعات نافذ ، مغناطیسه کردن ، جریان های گردابی ، امواج التراسونیک و رادیوگرافی به انجام آزمایشات مربوطه پرداختند.دپارتمان مهندسی مکانیک به دلیل عملی بودن این کارگاه و در جهت  افزایش بازدهی آن اقدام به کاهش تعداد شرکت کنندگان در اقدام کرد و این کارگاه با  با 17 نفر برگزار شد . که در همین راستا دپارتمان از ثبت نام برخی از رزرو کنندگان عاجز ماند که جا دارد از این عزیزان به دلیل عدم امکان ثبت نام عذر خواهی نمود .

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات