رزومه مدرس دوره جوش و بازرسی

             

رزومه مدرس دوره جوش و بازرسی

جناب آقای مهندس  پرویز ترکمن

  سرهنگ فنی بازنشته  نیروی هوایی

 تخصص: لول 9 NDT (S.O.A.P , OT, MT, PT, UT, RT)

برابر با IRIAFM 31-1 , USAFM 39-1 

هیئت علمی دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

اخذ مدرک مهندسی نیروی هوایی – فروردین 1353

اخذ مدرک تاییدیه لول 3 NDT از ایالت الینویز آمریکا

دریافت مدرک تاییدیه آموزش عملی NDT-OJT از ایالات تگزاس آمریکا

دریافت گواهینامه سرپرستی و مدیریت در سال1356

دریافت دانش نامه دوره رسته عالی 1370

موفقیت در آزمون تخصصی لول 9 NDT

مدیریت و نظارت انجام آزمایشات غیر مخرب  (VT,VT,PT,MT) روی سه عدد روی مخازن کروی پتروشیمی تبریز

همکاری با شرکت های تراکتور سازی ، چرخشگر  و نیروی دریایی

مدیریت و انجام عملیات X-RAY بر تاسیسات آلومنیومی پتروشیمی پارس طراحی و ساخت دستگاههای NDTطراحی و ساخت دستگاه  Mag-yoke و ثبت اختراع آن .

عضویت در انجمن مخترعین کشور .

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات