برگزاری دوره مقاله نویسی - دفتر ارومیه

             

برگزاری دوره مقاله نویسی - دفتر ارومیه

به اطلاع اعضای محترم می رساند دفتر ارومیه دپارتمان مهندسی مکانیک دوره روش های تحقیق و مقاله نویسی ISI را با همکاری دانشگاه ارومیه برگزار می نماید.علاقمندان جهت شرکت در این دوره با واحد آموزش دپارتمان تماس حاصل فرمایید.

4-3369052-0411

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات