دوره تست های غیر مخرب - اسفند 91 برگزار شد

             

دوره تست های غیر مخرب - اسفند 91 برگزار شد

بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته دوره تست های غیر مخرب و بازرسی وش در روز های 12 الی 14 اسفند ماه سال جاری با شرکت جمعی از اعضای انجمن در سالن کنفرانس استاد عابد مجتمع فرهنگی 29 بهمن تبریز به همت انجمن مهندسان - دپارتمان مکانیک و شرکت مهندسی رکا برگزار گردید.

در این دوره شرکت کنندگان بصورت عملی با پنج روش تست های غیر مخرب آشنا شدند و کاربرد های صنعتی ان روش ها را بررسی نمودند و برای درخواست کنندگان گو.اهی لول 2 بین المللی ASNT صادر گردید

 

مشاهده مجموعه کل تصاویر دوره برگزار شده

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات