نتايج آزمون مجدد دوره استاندارد صنايع خودرو سازي

             

نتايج آزمون مجدد دوره استاندارد صنايع خودرو سازي

بدينوسيله نتايج آزمون مجدد دوره استاندارد صنايع خودرو سازي به اطلاع شركت كنندگان در اين آزمون مي رسد

قبول شدگان

1- عاطفه يعقوبي

2- فرهاد بلال پور

3-حسام باقرزاده

4- رضا عمويي

5-سعيد سليماني

6-احمد بهزادي

7-هادي تقي زاد

8-ايمان عبداللهي

 

متاسفانه شركت كنندگاني كه در اين آزمون نيز مردود شدند امكان ارائه آزمون مجدد وجود ندارد

شركت كنندگاني كه در آزمون حضوري دوره مردود شدند و تمايل به شركت در آخرين مرحله آزمون مجدد اينترنتي را دارند فقط تا 12 مهر فرصت ثبت نام خواهند داشت

زمان آزمون مجدد 15 مهر ماه خواهد بود

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات