برنامه بازديد دوره جوش تابستان

             

برنامه بازديد دوره جوش تابستان

برنامه بازديد دوره تست هاي غيرمخرب و بازرسي جوش بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده از پروژه دانشگاه هنر در تاريخ 8 مهر راس ساعت 9:15 خواهد بود  كه اطلاعات تكميلي به شركت كنندگان بصورت پيامك اطلاع رساني گرديده است .

در صورت داشتن هرگونه سوال با دفتر دپارتمان  تماس حاصل فرماييد.

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات