دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
راهنمای بورس تحصیلی و ادامه تحصیل در خارج از کشور
پنجشنبه ، 22 مرداد 1388 ، 20:16

این کتاب  مجموعه پاسخي است به اكثر سئوالات دانشجويان و علاقمنداني  كه قصد دارند براي ادامه تحصيل به خارج ازكشور عزيمت كنند ليكن به جهت گستردگي مراحل كاري كه درتهيه وتدوين مدارك و پيش فرض هايي كه بايست ازمدتها قبل در انديشه آن باشند تا به توانند براي ادامه تحصيل عازم خــارج از كشور بشوند.خيلي از علاقمندان تحصيل درخارج كشور اظهار مي دارند نمي دانند كار را بايست ازكجا وچه زماني آغاز كنند  واساسا\" كدام كشور براي ادامه تحصيل مناسب مي باشد ودرچه مقطعي بهتـراست براي تحصيل عزيمت كنندوقبل ازرفتن به خارج ازكشور بايست چه اقداماتي انجام دهنــــد، به جهت پراكندگي وگستردگي وتنوع موضوع  نيــازاست مطــالبي در اين خصوص تدوين و نگارش مي شد ليكن پاسخگويي به تمامي اين موارد و مسائلي كه ازطيف گسترده اي برخوردار است كار چندان آساني نيست . لذا سعي گرديده در اين كتاب اطلاعات كامل و جامعي در اختيار دانشجويان قرار دهد اما بايست در كنار اين كتاب از ساير منابع ديگر نيز استفاده كنند . اين مجموعه که تدوين ونگارش آن به جهت مشغله وگرفتاري هاي مختلف وبه روز رسانيدن جميع اطلاعات و  وسواسی  كه نويسنده درنگارش آن انجام داده بيشتر از حد انتظار به طول انجاميد، حاصل بيش از دو دهه تحقيق،مطالعه ، مشاوره وکار مستمرروزانه در زمينه مشاوره و راهنمايي تحصيلي، مطالعه کتابها، کاتالوگ ها و منابع خارجي وداخلي وجستجوي روزمره در سايت هاي دانشگاهي و بحث وگفتگوهاي مختلف با اساتيد دانشگاهي و قشر دانشجوياني بوده که موفق شدند تحصيلات خود را درخارج ازکشوربه اتمام رسانند و خود درمقام تدريس در دانشگاهـهـاي کشور شاغل مي باشند،شيوه و سبک و سياق کتاب به روش پرسش وپاسخ مي باشدچــون دراين روش به اکثر پرسش ها  پاسخ داده شده است و.....

 برخی از دانشجویان دکترادر خصوص دوره های کوتاه مدت که بعداز امتحان جامع است سئوال دارند برخی در خصوص دانشجویان لسانس و وفوق لیسانس که مشمول سربازی هستند ومی خواهند بدانند ایا اگر پذیرش برای مقطع بالاتر داشته باشند می توانند از کشور خارج شوند یا خیر ؟و برخی  و یا ایا اساسا می توان بورس دول گرفت ؟ در خصوص تغییر رشته یا تغییر گروه تحصیلی سئوال دارند در خصوص ای اس ای می پرسند که چیست و اساسا چه نقشی دارد و...... 

پرسش :آيا اين دانشجويان دوره دکتراي داخل که امتحان جامع راطي کردند نياز به گرفتن پذيرش ازدانشگاههاي خارج دارند قدري دراين خصوص شـــرح دهيدکه مکانيزم کارچگونه است ؟

پاسخ : نياز به گرفتن پذيرش به مفهوم عام که براي دانشجويان عادي است نمي باشد بهتر است دانشجويان دوره دکتراي داخل کشـوريک رزومه تهيـه کنند و به دانشگاه خارج کشور اعلام کنند که قراراست دفـاع ازتز در داخل کشور در فلان تاريخ احتمالي انجام گيرد اين گونه دانشجويـان کافي است فقط يک دعوت نامه توسط استادخارجي روي کاغذ آرم دار دانشگاه دريافت کنند ودر صورتیکه بورس داخل هستند  به وزارت علوم  جهت صدور حكم وسفارت جهت دريافت ويزا ارائـــه دهندالبته دراين دعوت نامه بايست زمان آمدن دانشجو ومدت ومقطعي که قرار است دانشجو درآنجا به تحقيقــات وپژوهش مشغول شود قيد گردد ضمنا اين دوره نمي بايست دانشــگاه خارجي شهريه ازدانشجومطالبه کند واگرمبلغي به عنوان استفاده ازکتــابخانه وکامپيوتر وفضاي آموزشي درحد متعارف درج کنند قابل بررسي است.

 پرسش :اين گونه دانشجويان چه نوع ويزايي بايست دريافت کنند؟

پاسخ :  برخي از کشورها براي دوره هاي تحقيـقاتي کوتاه مدت مانند امريکاويزاي تحقيقاتي تحت عنوان j-1صادرمي کنندوبـرخي کشورها ويزاي تحصيلي مدت دار درج مي کنند البته اين دوره به مدرک تحصيلي ختم نمي شود و دانشجو نياز به استاد راهــنما و حضور در کلاس در آنجا ندارد و صرفا براي جمع آوري اطلاعات و تحقيقات و آشنايي بافضاي دانشگاه واساتيد خارجي حضور مي يابد.

 پرسش :آيا در اين مكانيزم  دانشگاههاي خارجي ،که دانشجوي دوره دکتراجهت  دوره کوتاه مدت عزيمت مي كنند آگاهي دارند يا خير؟

پاسخ :  توصيه مي کنيم دانشجويان دوره دکترا در رزومــه خود درج کنندکه دانشجوي انتقالي يا انصرافي نمي باشندوصرفا جهت تکمـيل اطلاعات وتحقيقات براي مدت 6ماه عازم دانشگاه ازخارج کشورمي باشند وبـايست براي دفاع از تز حتما به کشور خودشان عزيمت کنند تا قادر باشـند درراس زمان مشخص در داخل کشور دفاع انجام گيرد.

 پرسش :به دانشجوياني که تمايل دارند جهت ادامه تحصيل بـه خارج از کشور بروند چه توصيه داريد؟

پاسخ : ابتدا توصيه مي شود سایت اعتبار دانشگاهها ونظام ارزشيابي  وزارت علوم يا وزارت بهداشت را به دقت  مطالعه کنند گام بعدي اين است كه  به آخرين جدول زمان بندي ارسـال مدارک براي دانشگاههاي خارج کشور توجه کنندگام ديگر اين است آخرين منابع را از دانشگاه خارجي مطالعـه کنند يعني كاتالوگ دانشگاه يا سايت دانشگاه منظور است

گام بعدی اين است که شرايط ويزاي تحصيلي هر کشور را بدانند و گام دیگراين است که بايست نمره زبان انگليسي داشته باشندضمنا توصيــه مي شودازطريق ايميل يک رزومه براي دانشگاه ارسال کنند و سپس به ارسال مدارک ازقبيل ريزنمرات ترجمه شده وتوصيه نامه 3نفر اسايتد و ارســــال نمره زبان وفرم اپلي کيشن وساير مدارک اقدام کنند.

شايان ذكر است دانشجو مي بايست اطلاعات كامل وجامعي از دانشگاه محل تحصيل ورشته مورد نظر ، امكانات آزمايشگاهي واعتبار دانشگاه و رشته تحصيلي ودرجه عملي استاد راهنما در مقطع دكترا و امكانات آموزشي مطلع باشد كه اين كار امروز بسيار آسان شده وكافي است دانشجو با مطالعه سايت دانشگاه ويا ارسال ايميل به دانشگاه اطلاعات كاملي دريافت كند ضمنا دانشجويان بايست اطلاعات كاملي از ميزان هزينه هاي تحصيلي كه شامل شهريه، كتاب ،بيمه، هزينه تردد و خوابگاه داشته باشند وامكانات علمي ومالي خودرا جهت انتخاب كشور ودانشگاه محل تحصيل در نظر بگيرنند.

 پرسش :دانشجوياني که مي خواهنددرخارج کشور تحصيل کنند مي بايـست چه نمره زبان را کسب کنند؟

پاسخ : دانشجو مي بايست امتحان تافل بين 550تا580 و نمره GRE را کـسب کند که اين امتحانات در حال حاضر در ايران برگزار مي شود ضمنا مي توانددرآزمون زبان IELTSکه درايران بصورت متوالي برگزارمي شود شرکت کنندونمره 6تا7 از اين امتحان کسب کنند.

پرسش :چه توصيه هاي كلي در خصوص تحصيل دانشجويان در خارج داريد ؟

پاسخ : يكي از فاكتور هاي مهم تحصيل در خارج ازكشور اين است كه آيا دانشجو قادر هست در محيط خارج از كشور  دور از والدين وخانواده واقوام و شهر وكاشانه خود در يك فرهنگ و يك محيط ديگر  باشرايط رواحي ورواني آنجا سازگاري داشته باشد يا خير؟و غم غربت او را دچار افت تحصيلي وافسردگي وبيماريهاي جسمي وروحي گرفتار نمي كند ؟ لذا توصيه مي كنيم دانشجويان علاوه برقابليت هاي علمي وداشتن نمرات خوب دانشگاهي ونمره زبان وآينده نـــــگري توان جسمي وروحي خود را نيز شناسايي كنند كه قادر هستند در محيط خارج ازكشور ادامه تحصيل دهند وبا موفقيت تحصيلات خود را به اتمام برسانند ياخير ،برخي دانشجويان تصور مي كنند چون در شهر وكاشانه خود و در كنارخانواده هستند پس در محيط خارج نيز مي توانند ادامه تحصيل دهند در حاليكه بايست اين فاكتور اساسي دقيقا مورد توجه دانشجويان وخانواده آنان باشد كه قابليت هاي فردي واينكه دانشجودر خارج از كشور به مشگلات جسمي وروحي دچار نشوند چون اين قشر جوان جامعه سرمايه اساسي  هر كشوراست وبايست خانواده ها به اين  نكته حساس توجه كنند.    

شرايط بورس دانشگاههاي خارج  

 پرسش :کدام يک از دانشگاههاي خارج بورس به دانشجويان مي دهند؟

پاسخ : معمولا همانطور که دانشگاهها ي خارج سعي درجذب اساتيد خوب دارند تلاش مي کنند دانشجوياني که از نظر علمي قوي تر  مي باشند و در رشته خود ،کار مفيد نمودند يا مدير پروژه بودند يابه نوعي ازسايردانشجويان برتر هستندبه آنان بورس مي دهند وبه ساير دانشجويان فقط پذيـرش مي دهندکه دانشجومي بايست تمام هزينه هاي تحصيلي ومعيشتي راخـودش تقبل نمايد.پس بایست توجه کرد گرفتن بورس از دانشگاههای خارج کار چندان ساده اسانی نیست و رقابت سخت فشرده هست

 پرسش :آيا بورس دانشگاههاي از خارج كشور تعهدي براي دانشجويان ايجاد مي کنند؟

پاسخ : معمولا تعهدي خاصي ايجاد نمي کند ليکن دانشجويان مي بايـست ازشرايط  اهداي بورس دانشگاه با اطلاع باشند معمولا همانطور که دانشگاههاي خارج ازکشور سعي درجذب اسايتدخوب ازسراسر جهـان دارندسعي در جذب دانشجوي قوي نيز دارند وبورسيه تحـصيلي مي دهند ومعمولا اين بورس که ازطرف دانشگاه به دانشجو داده مي شـود،تعهدي نخواهد داشت ودانشجو مي تواند پس ازتحصيل به کشور بازگشـت نمايد و از آنچه در توان وبضاعت خود از توشه علم ذخيره نموده در خدمت هموطنان خود باشد شایان ذکر است برخی بورس های دارای تعهد است مثلا بورس دول یا بخشی دیگر از بورس که توسط سازمانهای و نهاد بین المللی عطا می شود معمولا تعهد آور است

 پرسش :بورس دول چيست ؟

پاسخ : بورسي است که معمولادانشجويان درزمـان خاصي بايست به سفارتخانه ها مراجعه کنند وفــرم در خواست را پــر کنند اين نوع بورس معمولا به تمام کشورهاي درحـال تـوسـعه به افرادحقيقي يا حقوقي ارائــه ميشود ودانشجو بايست ازشرايط بورس دول آگاهي کامل کسب کنند.

 پرسش : آيا دانشجوي که موفق شده پذيرش دانشجويي دريافت  کندبه مفهوم آن است  که مي تواند ويزاي دانشجويي نيز بگيرد؟

پاسخ : پذيرش دانشجو در دانشگاه معمولا بر اساس معيارهاي علمي وکسب نمره زبان حاصل مي شودوگرفتن ويزاي تحصيلي بيشتـر معيـار هاي مـالي ازنظرتامين مخارج دانشگاهها مد نظر سفارتخانه جهت ويــزاي تحصيلي است .

 پرسش : طول مـدت تحصيل در مقاطع مختلف در دانشگاههاي خارج چگونـه است ؟

پاسخ : طول مدت تحصيل درمقاطع مختلف در هر کشور تـــــفاوت دارد ولـــي معمولا در دوره ليسانس بين 3 تا 5 سال دوره فوق ليسانس 1تا2 سال ودکترا بين 3تا5 سال است .

چگونه مي توان يک رزومه نامه تحصيلي تهيه وتدوين کرد

 پرسش :رزومه نامه چيست ؟

پاسخ : رزومه در حقيقت يک بيوگرافي علمي و تحقيقـاتي از دانشجو است وتوصيه مي شود اين رزومه از 4 فصل تهيه وتدوين گردد و از طــريق ايميل براي دانشگاه يا فکس يابه همراه مدارک تحصيلي ارسال شـود.

فصل اول رزومه نامه اطلاعات کامل و دقيق دانشجو شامل اسم. اسم فــاميل، تاريخ تولد به ميلادي، سن ،جنسيت، تابعيت ،تاهل، آدرس پستي وايميــل درج شود.

فصل دوم رزومـه نامه شامل اطلاعات دانشگاهي دانشجو،که مقاطع قبلي را در چه سال به ســـال ميلادي شروع نموده وچه تاريخي به اتمام رسيده ومعدل از20چه ميزان بوده با ذکـر نام دانشگاه و آدرس وسايت دانشگاه .

فصل سوم رزومه شامــل اطلاعات دقيق از کار تحقيقاتي وپژوهشي که دانشجو در طول سنوات گذشته انجام داده ازقبــيل مديرپروژه ،کارتحقياتي، تدريس ،تاليف کتاب ،ترجمه کتاب ،چــاپ مقاله،شرکت در کنفرانس هاي علمي داخلي وخارجي ،نمرات زبانهاي علمي ،کــارآموزي ،سابـقه کار در رشته مورد تحصيل ،نرم افزارهاي که در ارتباط بارشته دانشجو بوده وساير مهارت هاي لازم راکسب کرده دراين مرحله ازرزومه دانشجــومي بايست مطالب رابه نحوي درج نمايد که قادر باشد صحت اطلاعـات درج شده را به اثبات برساند.

فصل چهارم رزومه شامل وضعيت فعلي دانـشجومي باشد که مثلا دانشجو قصد دارد براي پاييز آينده براي مقطع مورد نـظر در رشته که قصـد ادامه تحصــيل داردبه هزينه شخصي عازم کشورمحل تحصيل شود و تمايل داردبعد از اتمــام تحصيلات به کشورش عزيمت نمايد.

اين رزومه توصيه مي شود از طريق ايميل بـراي دانشگاههاي مورد نظر ارسال شود و چنانچه دانشگاه اعلام نمايد دانشجو مدارک تحصيلي خود را با پست ارسال نمايد آن وقت نسبت به ارسال مدارک خودنمايد.

 پرسش :آيافرم هاي نمونه رزومه درسايت هاي اينترنت موجود است ؟

پاسخ : دربرخي ازسايت هامانند ياهو رزومه جهت اشتغال به کار وغيره موجود است که مي تواند الگو برداري گردد   .

 سئوال اکثر  دانشجويان اين است كه ISI چيست ؟

خوب اكثر دانشجويان و فارغ التحصيلان و اساتيد عزيز زحمات زيادي مي كشيدند ومي بايست اين مطالب علمي وتحقيقي در نشريه هاي داخلي وخارجي چاپ گردديك سري نشريه داخلي وخارجي هستند كه توسط چند داور مطالب ارسالي را مي خوانندو طبقه بندي مي كنند وچنانچه كپي برداري نباشد و مطالب وموضوعات پايه علمي وتحقيقي داشته باشد در نشريه خود به چاپ مي رسانند اما براي چاپ در يك نشريه علمي نياز است كه چيزي حدود يكسال ونيم وقت لازم است البته چاپ مقاله ومضوعات علمي در نشريات  ISI  براي دانشجويان وفارغ التحصلان بسيار موثر ومفيد است و عملا نام انان به عنوان يك كار علمي در منابع داخلي و خارجي چاپ مي شود و دانشجو مي تواند اگر ساير شرايط علمي را داشته باشد براي مقطع بالاتر از بورس تحصيلي استفاده كند براي اساتيد نيز موثر است در حقيقت جايگاه علمي مقالات وموضوعات را در نشريات اي اس اي بررسي ميشود در حال حاضر دانشجويان عزيز ما به راستي موفق شدند سالانه تعداد زياد مطالب ومقالات علمي خودرا در داخل وخارج به چاپ رسانند كه جايگاه علمي خودشان را رقم زدند آفرين براي  اين همه توان علمي كه دارند

  قبل ازعزيمت به خارج  چه مواردي لازم است مد  نظرقرار گیرد                             

  پرسش :به والدين دانشجويان كه فرندان آنان براي عزيمت به خارج ميخواهند اقدام كننند چه فاكتورهاي كه بسيار مهم تر از ساير موارد هست توصيه مي كنيد ؟

پاسخ : سه فاكتور اساسي واصلي وجود دارد،كه اگر والدين اين سه فاكتور راداشته باشند قادر خواهند بود فرزندان دلبند خود را به خارج كشور جهت ادامه تحصيل ياري كنند ودر غير اين صورت بامشگل ، مواجه خواهند شد

 پرسش : اين سه فاكتور اساسي واصلي چيست ؟

پاسخ : فاكتور اول    توان مالي خانواده ، جهت تامين مخارج است فاكــــتور دوم     توان علمي دانشجواست فاكتـــور سوم     توان روحي وجسمي دانشجواست كه آيا در خارج كشور  به تنهايي دور از خانـواده وغربت مي تواند درآنجا ادامه تحصيل بدهد ومشگلات از قبيل افســــردگي وافت تحصيلي دچار نمي شود معمولا خانواده ها فقط توان مالي وامكانات پرداخت هزينه ها را محاسبه مي كنند وبه توان علمي وتوان روحي وجسمي فرزند خود  كمتر توجه دارند   

 پرسش :معمولا دانشجويان کدام کشورهارابراي تحصيل انتخاب مي کنند؟

پاسخ : آن گروه که مشگل مالي ومشگل زبان ندارند کشورهاي کانادا،انگلستان ،استراليا،آمريکا،زلاند نو،.امارات متحده عــربي و دانشجوياني که از نظرتامين منابع مالي بامشگلاتي مواجه هستند معمــــولا کشورهاي ارمنستان ،روسيه ،روسيه سفيد، اوکراين هند،پاکستان .

 پرسش :معمولا دانشجويان براي تحصيل درخارج چه مشگلاتي دارند؟

پاسخ : مهترين مشگل دانشجويان عدم اطلاعــــات دقيق ازدانشگاههاي خارج کشور در خصوص اعتبار و ميزان هزينه تحـصيلي .تقويم دانشگاهي وزمان ارسال مدارک .نمره زبان وعدم آگاهي ازمسائل نظـام وظيفه مي باشدومعمولااطلاعات آنان بصورت پراکنده وغير واقعي است کـــه باعث اتلاف وقت وسر در گمي وپرداخت هزينه هاي غيرنيازمي شوند.

 پرسش :چه توصيه به والدين دانشجويان که تمايل دارند فرزند آنان بــراي ادامه تحصيل به خارج بروندداريد؟

پاسخ : معمولا والدين مسائل مالي خانواده راجهت تامين منابع مالــي رسيدگي مي کنندو به ساير مسائل از جمله اينکه آيا فرزند آنان توان جسمي و روحي براي زندگي درخارج کشوردارند کمترتوجه مي شود  و اينکه منابــع اطلاعاتي آنان و دانشگاه محل تحصيل از نظر وزارت علوم يا وزارت بهداشت اعتبار داردکمـتر توجه دارندواين امر باعث ميشود پس ازعزيمت فرزند خود وا طلاع از اينکه دانشگاه محل تحصيل معتبر نبوده يا مشگلاتي که قبلا پيش بيني نـکرده بودند سبب مي شودکه چاره جويي درحل مشگلات نمايند لذا توصيـه موکد مي شود قبل از عزيمت به خارج ازکشور از اعتباردانشگاه .هـزينه ها تحصيلي ومسايل دانشجويي اطلاعات لازم را از وزارت علـوم يا وزارت بهداشت دريافت کنند.

 پرسش :معمولا دانش آموزان  ديپلمه چه زماني براي پذيرش گرفتن ازدانشگاههاي خارج اقدام مي کنند؟

پاسخ : آن گروه که دردانشگاههاي داخل پذيرفته نشدند شتـاب زده و بدون برنامه ريزي قبلي با يک تصميم فوري قصد ادامه تحصــيل در خارج پيدا مي کنندکه به آنان تذکرداده مي شودکه عجولانه وشتـــــاب زده براي ادامه تحصيل تصميمي نگيرنند واين موضوع نياز به دقـت بيشتر و تفکر بيشتر دارد و احساسي وشتاب زده بدون در نظـر گرفتن تمام جوانب آن تصيميم نگيرندکه مشگلي برمشگلات قبلي خوداضافه خواهندکرد.     

 پرسش :معمولا اگر دانشجويي قصد ادامه تحصيل درخارج ازکشور را داشته باشد براي چه مقطعي مناسب ترمي باشد؟

پاسخ : معمولا توصيــه مي شود دانشجويان مدرک ليسانس خود را از داخل کشور کسب کنند و براي مقاطع بالاتر عزيمت کنند که دانشگاههاي خارج باآنان علمي تر برخورد نمايد و هزينه کمتر پرداخت نمايند و طول دوران تحصيل آنان کمتر خواهد بود و در صد موفقيت آنان بيشترشود.

قبل از عزيمت به خارج كشور چه مواردي لازم است مد نظر باشد

 پرسش :اكثر دانشجويان كه عازم خارج كشور هستند مي پرسند با خود چه همراه  داشته باشندوچه اقداماتي بايست از قبل انجام بدهند ؟

پاسخ : توصيه مي شود دانشجويان هنگام عزيمت برخي كتابهاي تخصصي كه در ايران داشتند با خود همراه داشته باشندو دو فرهنگ لغت ديگـشنري فارسي به انگليسي  وانگليسي به فارسي و انگليسي به انگليسي ، البته مي تــوانـند از فرهنگ هاي لغت جبيي كامپيوتري كه اين روزها دربازار فراوان يـــافت مي شود همراه داشته باشند وضمنا آدرس هاي مفيد از ايميـــل وتلفن دوستان وآشنايان وخويشان در خارج كشـور وآدرس وشمـاره تلفن سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي وكنسولگري  آنجا كه مورد نياز است ، داشته باشند ضمنا مي توانند اسامي دوستان خود را در سيستم ياهو مسنجر درج كنند كه در هر زمان كه مناسب بود قادر باشند آنلاين با آنان در تماس باشند.

مدارك تحصيلي اصل پذيرش و ويزاي تحصيلي و يك نسخه ريز نمرات تاييد شده به زبان انگليسي واصل پاسپورت واصل گواهي نمره زبان  تافل  يا ايلس وگواهي پزشگي سلامت مزاج كه مورد تاييد وزارت بهداشت است  وچند قطعه عكس وگواهي نامه بين المللي اداره اتومبيل راني وجهانگردي را نيز داشته باشنديك جلد كلا م الله مجيد وقبله نماوسجاده ومهر براي امور ديني .تعدادي البسه مورد نياز براي فصل سرما ياگرمادر زمان عزيمت اگر دانشجو از داروي خاصي استفاده مي كند قبل از عزيمت با پزشك خودمشورت كند كه آن دارو درآنجا تحت عنوان چه نامي وجود داردضمنا توصيه مي شود دانشجو قبل از عزيمت جهت اسكان خود در دانشگاه يا خوابگاه يا آپارتمانهاي مخضوص دانشگاه اقدامات لازم را انجام داده باشد تا از سرگرداني وبلا تكليفي  واتلاف وقت جلوگيري شود ضمنا سعي كننداز حمل بار اضافي خودداري شود.

 پرسش :قبل از عزيمت به خارج كشور دانشجويان به كسب چه مهارت هاي لازم است به پردازند؟

پاسخ : براي تحصيل در خارج كشور ابتدا لازم است زبان انگليسي در حد بسيار قوي  در داخل كشور كسب كنند و توانايي هاي لازم در بخش هاي مختلف زبان مانند خواندن ،نوشتن ،درك مطالب وشيندن را بخوبي فرا گيرند وزبان تخصصي خود را تكميل نمايند در غير اين صورت مجبور هستند درآنجا با صرف هزينه هاي گزاف و كمبود وقت واسترس بيشتر ،مشگل زبان را به تدريج حل كنند در حاليكه اين امر در ايران از نظر هزينه وزمان فراگيري بسيار به نفع دانشجويان خواهد بود  لازم است اطلاعات كاملي از نرم افزارهاي كامپيوتر داشته باشندبخضوص با نرم افراهاي افیس  وروش كار با اينترنت واستخراج اطلاعات  از كامپيوتر از طريق سايت هاي جستجوگر كسب كرده باشد  وتسلط كامل در كار با كامپيوتر داشته باشند در غير اين  صورت درآنجا بامشگل اساسي مواجه مي شوند واين مشگلات عدم آشنايي به زبان وكامپيوتر اعتماد به نفس دانشجويان را در خارج كشور به شدت پايين مي آورد بخضوص در نظام هاي آموزشي كه سيــــستم تحصيلي كلاس درس و كورس ورك است و دانشجو مي بايست مطالب سر كلاس را بخوبي متوجه شود و تكاليف خود را در جلسه بعدي بصورت تايپ شده ارائه دهد  

 پرسش :چقدر موضوع زبان انگليسي ،عـــدم آشنايي كامل به آن ، براي دانشجويان مي تواند مشگل ساز باشد ؟

پاسخ : برخي دانشجويان تصور مي كنند آموزش زبان را بهتر مي تواننددر محيط خارج فرا گيرنند در حاليكه آموزش زبان بايست درايران تكميل شود و در آنجا از مجموعه اطلاعات كسب شده زبان مي توانند مهارت خود را تقويت كنند.گاه ديده شده عليرغمي كه دانشجو از توانايي خوب علمي برخوردار است اما چون از نظر زبان در حد مطلوب نمي باشد اسايتد آنجا تصور مي كنند كه دانشجو در درك مطالب ودروس نيز مشگل اساسي داردومشگل ديگري بر مشگل زبان اضافه تر مي شود

 پرسش :قبل از عزيمت دانشجويان چگونه مي توانند زبان خود را درايران تقويت كنند؟

پاسخ : از طريق كلاسهاي فشرده زبان و مطالعه كتابهاي تخصصي انگليسي وخواندن روزنامه وشنيدن زبان از طريق راديو وتلويزيون وافزايش لغات كه قادر باشند مجموعه لغات بيشتري از زبان را در ذهن داشته باشند.

 توجه : مطالب وبلاك براي استفاده عموم چه با نقل ماخد ومنابع وچه بدون نقل ماخذمجاز خواهد بود

 سئوال :آيا امكان بورس در چه مقاطعي امكان پذير است ؟

پاسخ : دانشگاههاي خارج كشور براي تقويت دانشگاه هاي خود معمولا بورس هاي تمام دوره ويا كوتاه مدت اعطا مي كنند البته قطعا براي بورس گرفتن فرد بايست در رشته تحصيلي خود ونمرا ت پاس شده بسيار قوي وعلمي باشد ومعمولا بورس در مقاطع فوق ليسانس و دكترا بيشتر مي باشد اما گرفتن بورس از دانشگاههاي خارج كار چندان اساني نيست چون معمولا انان اعتبار علمي دانشجو را با ساير دانشجويان در سراسر جهان كه در خواست بورس نمودند بررسي مي كنند ضمنا  بايست توجه  کرد  كه بورس كامل در نظر گرفته شده  است يا اینکه بورس يكساله ويا بورس براي شهريه بدون هزينه ها مي باشد ضمنا بورس فقط براي دانشجو مي باشد ودر صورتيكه داراي همسر باشد به عنوان حق تاهل بورس دانشگاههاي خارج وجود ندارد

سئوال :آيا رشته تحصيلي ويا مقطع براي دريافت بورس مهم است ؟

پاسخ :بله بورس معمولا براي رشته هاي فني مهندسي علوم پايه هنر كشاورزي گروه پزشگي مي تواند باشد براي علوم انساني كمتر مشاهده شده 

سئوال :آیا وضعیت علمی دانشجویان چگونه است و اساسا چه توصیه دارید ؟

پاسخ :دانشجویان ایرانی ازنظر استعداد تحصیلی  وتوان یاد گیری قابلیت های بسیار خوبی دارند وپشتکار وهمت خوبی دارند در خصوص   دانشگاههای ایران در سطح  بسیار خوبی قرار گرفته واعضای  هئیت علمی دانشگاههای ایران انصافا  انسان های  شریف و کار آزموده و اهل مطالعه  وبه روز هستند وخیلی از انان در ارسال مقالات علمی وشرکت در کنفرانس ها سهم بسرایی دارند  تنها مشگل عمده دانشجویان ایرانی در این است که موضوع زبان خارجی را جدی نمی گیرند و برای ادامه تحصیل در خارج قطعا نمره ایلس یا تافل بایست در حد قوی ارائه دهند ضمنا دانشجو یایست از نظر نرم افزای  با کامپیوتر بایست بسیار قوی باشند ضمنا چیزی که بسیار مشاهده شده معمولا دانشجویان در فصل امتحانات دجار استرس امتحانی می شوند که این امر سبب می شود که قدرت یاد گیری انان کاهش یابد ضمنا برخی اوقات  نیز دانشجو در مقاطع تحصیلی حتی فوق لیسانس دچار تردید در تغییر رشته یا گروه تحصیلی است که امر قطعا از نظر علمی برای دانشجو چندان عملکرد مثبت تلقی نمی شود

 سئوال ایا دانشجویان برای  ادامه تحصیل بهتر است در ایران ادامه تحصیل دهند یا خارج ؟ 

 پاسخ خوب قطعا اگر دانشجو به تواند در داخل ادامه تحصیل دهد بسیار بهتر است چون در خانه وکاشانه وفامیل وخویشان ودوستان خود است واز نظر افت تحصیلی ومشگلات غربت کمتر دچار آسیب می شود اما اگر دانشچو قصد دارد به خارج برود توصیه می شوود مقاطع لیسانس وحتی فوق لیسانس را در داخل بخوانند که از نظر سنی در وضعیت مطلوب تری باشند ضمنا چون فقط یک مقطع را می خواهند ادامه دهند شانس پذیرش وبورس گرفتن بیشتر می شود توصیه موکدا میشود در صورتیکه ادامه مقاطع تحصیلی بالاتر برای دانشجو در داخل کشور امکان پذیر باشند حتما در داخل ادامه دهند ضمنا برای رفتن به خارج یک شبه نمی توان اقدام کرد رفتن به خارج مستلزم پیش فرض های فراوانی  است که برخی چند سال وبرخی چند ماه نیاز است تا مدارک ومدارج علمی ایجاد شود بدست آوردن نمره ایلس اکادمیک شش ونیم ویا تافل ۵۵۰  چیزی نیست که ظرف چند روز یا یکی دوماه کسب شود لذا دانشجو می بایست بر ای رفتن به خارج یک برنامه جدول زمانبدی مطلو بی داشته باشد  فاکتور های فراوانی هست که قابلیت موفقیت دانشجویان را افزایش می می دهد لذا بسیار از موضوعات بایست مد نظر دانشجویان قرار گیرد  

سئوال :معمولا چه مدت نیاز است که دانشجو به تواند نمرات ایلس یا تافل را در حد قبول دانشگاههای خارج کسب کند؟

پاسخ : سیاستگذاری کشور ها ودانشگاهها در خصوص نمرات ایلس وتافل برای دانشجویان خارجی متفاوت است اما یک وحد رویه در بسیاری از کشور ها غربی وجود دارد مثلا در هند حتما نیز به نمره زبان نیست دانشجو در انجا می تواند زبان را بخواند لیکن در بسیار از کشور های اروپایی وامریکا  و کانادا او استرالیا نیوز لند سنگاپور وخاور دور نیاز مبرم به نمره زبان دانشجو هست اینکه خود دانشجو ادعا کند نمرات زبان خوبی دارد ملاک نیست این روش توسط یک امتحان بین المللی محک زده می شود وآن نمره ایلس اکادمیک یا تافل است که برای مقاطع مختلف وگروه های تخصصی می تواند قدری فرق کند قطعا فردی که برای مقطع لیسانس بخواهد درس بخواند ایلس کمتری از فردی که بخواهد در مقطع دکترا بخواند می خواهند اما در خصوص مدت آموزش آمادگی برای آزمون تافل یا ایلس  بایست گفت حداقل بین ۶ ماه تا حداکثر ۲ سال بایست روی زبان تخصصی کار شود تا نمره مطلوب کسب شود ضمنا براي پر كردن فرم ها بايست سالهاي همگي به ميلادي باشد چون امتحان در سطح جهاني برگزار مي شود ونمي توان تاريخ به غير ميلادي درج گرددحداكثر  سطح نمره ايلس ۹ است كه معمولا براي پذيرش دكترا شش ونيم و براي ليسانس ۵ تا ۶ مدنظر است  

سئوال : دانشجویان برای کسب اطلاعات در خوص اعتبار رشته وسایر موارد چگونه اقدام کنند؟

 پاسخ : توصیه موکد میشود برای اعتبار دانشگاهها در صورتیکه غیر گروه پزشگی است از وزارت علوم وسایت وزارت اعتبار دانشگاههای جهان را شناسایی کنند که در بخش لینک های مهم درج شده وبرای گروه پزشگی در سایت وزارت بهداشت را ملاحظه کنند ضمنا در خصوص  شهریه هزینه های تحصیلی وسایر موارد واقلام می توانند مسقیما سایت دانشگاههای جهان را بخوانند وصرفا به یک منبع اکتفا نکنند متاسفانه خیلی از دانشجویان اعتبار وشرایط وهزینه های تحصیلی را فقط از طریق دوستان وهمکلاسی های خود جسته وگریخته دریافت کردند که این روش اساسا توصیه نمی شود  

سئوال : گران ترين كشور هاز نظر شهريه وهزينه تحصيل كدام هستند  ؟

پاسخ : كشورهاي امريكا انگلستان  ايرلند  كانادا استراليا نيوزلند سنگاپور ‍ژاپن معمولا چون شهريه بالا دارند وهزينه زندگي كه شامل اجاره اپارتمان يا خوابگاه است خورد وخوراك واياب وذهاب  نيز بالا تلقي مي شود گرانتر است ليكن دانشگاههاي خوبي نيز دارند كه در سطح جهان مطرح است

سئوال هزينه زندگي در اروپا چه ميزان است ؟ 

هزينه زندگي در كشور هاي اروپايي بصورت مجردي براي يك نفر معمولا چيزي حدودي ۷۰۰ تا ۹۰۰پورو در ماه است اين هزينه زندگي است كه شامل شهريه يا هزينه  ثبت نام وبيمه وكتاب نمي باشد شايان ذكر است برخي كشور هاي اروپايي شهريه سنگين دارند وبرخي پول ثبت نام دارند كه باهم تفاوت دارد

سئوال : كدام كشور براي ادامه تحصيل مي تواند مناسب تر باشد؟

پاسخ : قطعا ادامه تحصيل در داخل كشور مناسب ترين مكان است چون دانشجو دچار افت تحصيلي و مشگلات هزينه هاي ادامه تحصيل در خارج نمي شود اما اگر اقوام فردي در كشوري زندگي مي كنند كه فرد مي خواهد همان شهر كه اقوام وبستگانان دارد برود خوب مناسب تر است اما در خصوص اعتبار وهزينه ها مي توانند به سايت وزارت علوم و وزارت بهداشت وسايت دانشگاههاي جهان مراجع كنند شايان ذكر است رفتن به خارج بدون برنامه ريزي قبلي مدون ومشخص و بدون محاسبه دقيق از هزينه ها و داشتن توان مالي علمي وزبان ميسر نخواهد بود  

سئوال در خصوص نظام وظیفه آقایان  به چه شیوه می باشد ؟

پاسخ : فارغ التحصیلان در صورتیکه مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد داشته باشند و موفق بشوند از یک دانشگاه معتبر خارج کشور که مورد تایید وزارت باشد برای مقطع بالاتر پذیرش بگیرد و وفقه تحصیلی وغبیت نداشته باشد می تواند از شرایط معافیت تحصیلی با ضوابظ وشرایط وزارت علوم استفاده نماید مشروط به اینکه یکی از نمرات زبان ام سی اچ ای و یا تولیمو   و یا ایلس و یا تافل داشته باشند   

سئوال : آیا دانشگاههای داخل کشور همگی در سطح خوب قرار دارند ؟

پاسخ : دانشگاههای کشور خودمان در سطح بسیار خوبی قراردارند وشانس دانشجو برای قبولی در مقاطع بالاتر بسیار نسبت به گذشته افزایش یافته تعدا دانشگاههای روزانه /شبانه / غیر انتفاعی /مجازی /نیمه حضوری / پردیس های واحد های بین  اللمل/ دوره های مشترک / دانشگاه آزاد همگی بسیار فعال هستند وکیفیت .کمیت نسببه گذشته افزایش یافته ودلیل این موضوعی نیز در گرفتن بورس است که دانشجویان از خارج می گیرنند ویا دانش جویان  ودانش آموزان که در مسابقات جهانی ویا المپیاد ها صحب نام ومدال می شوند ودر صد مقالات چاپ شده در نشریان( ای اس ای ) بیانگر توان علمی دانشجو کیفیت خوب دانشگاههای کشورمان است که انضافا اعضای هیئت علمی انان بسیار زبده و توان و علمی دارند   

سئوال : اعتبار دانشگاههاي غير انتفاعي در خارج چگونه است ؟

پاسخ : اگر دانشگاهي در ايران مي تاييد وزارت علوم باشد قطعا دانشگاههاي خارج نيز قبول دارند از نظر جايگاه علمي  اماممكن است خود دانشجو در دورس طي شده چندان مطلوبي نگرفته باشد كه بحث جداگانه است وممكن است اساسا دانشگاه خارجي پذيرش ندهد يا پيش نياز بگذارد  ضمنا تمام دانشگاههاي كه در ايران هستند واز طريق سازمان سنجش مي باشد مورد تاييد است   

سئوال : ايا نمره زبان تخصصي تافل يا ايلس را دانشگاه براي پذيرش مي خواهد يا سفارت براي ويزا دادن ؟

پاسخ: دانشگاه براي پذيرش يا بورس دادن يك سري مدارك تحصيلي معتبر از دانشجو طلب مي كند كه يكي از انان نمره تخصصي زبان ايلس اكادميك يا تافل است كه بايست دانشجو به دانشگاه ارائه دهد البته برخي كشور ها  ممكن است از دانشجو نمره زبان نخواهد وبخواهد انجا زبان را تقويت كند مثل هندوستان اما سفارت بيشتر مارك مالي مي خواهد آيا دانشجو مي تواند شهريه هزينه زندگي وساير هزينه هاي تحصيلي را در چند سال تقبل كند يا خير البته برخي سفارتخانه ها نيزنمره ايلس يا تافل را بمدارك مي خواهند واگر نمره از حد نصاب پايين تر باشد پذيرش زبان مي خواهند ضمنا سفارتخانه با پذيرش صرفا زبان ويزا براي خواندن نمي دهند البته اين موضوع شامل برخي كشور ها نمي شود  

سئوال : آيا پذيرش با بورس دانشگاههاي خارجي به منزله پايان كار وموفقيت تحصيلي دلالت مي كند ؟

پاسخ دانشجويان بايست براي عزيمت به خارج بسياري از موارد را رسيدگي نمايند شرايط علمي خودشان /داشتن نمره زبان/قدرت مالي كه هزينه هاي چند سال را بصورت دلار يا يورو  پوشش دهد /توان دور از خانواده زندگي نمودن/ طاقت وتوان خانواده ها براي دوري انان  از وطن / توان جسمي و سلامت كامل /مقطعي تحصيلي كه مي خواهند بخوانند درصد موفقيت در خارج چقدر مي تواند باشد  اگر دانشجو دز محاسبات خود تمام شرايط را بخوبي محاسبه نكند ممكن است نه تنها در تحصيلات خارج كشور موفقنباشد بلكه ممكن است مشگلات  ديگر به خود وخانوده خود تحميل كند لذا دانشجويان عزيز توجه داشته باشند ادامه تحصيل در خارج رفتن به سفر سياحتي و توريستي چند ماهه نيست بلكه جسم و روان دانشجو يابست اسودگي داشته باشد تا با قوت وقدرت به تواند ادامه تحصيل دهند قطعا مشاهده نموديد كه دانشجويان در شب امتحان دچار استرس مي شوند واظهار مي دارند قدرت ياد گيري انان به جهت  استرس  امتحانات پايين امده بايست دانست  در خارج كشور اين دانشجو است كه بايست به تمام امور زندگي سيطره داشته باشد  

سئوال : لطفا بفرمایید لینک های مهمی که برای دانشجویان مهم است کدام است ؟

پاسخ : در بخش لینک های مهم مراکز دانشگاهی وتحقیقی داخل وخارج و سایر سایت های مهم درج شده  

سئوال : کدام سایت لینک کلی وکامل وجامع دانشگاههای جهان را دارد؟

پاسخ : اگر فقط در خصوص اعتبار باشد ونظام ارزشیابی قطعا سایت وزارت علوم ویا وزارت بهداشت معتبر ترین سایت برای اعتبار ونظام آموزشی است که خوش بختانه از نام دانشگاه مستقیم لینگ آنرا نیز می توانند مشاهده کنند سایت وزارت علوم  ایران www.msrt.ir

اما اگر دانشجو می خواهد مستقیا سایت دانشگهای جهان را در یک نگاه کلی مشاهده کند سایت   http://www.braintrack.com

سئوال : آیا تمام شهریه دانشگاههای جهان یکسان است؟

پاسخ قطعا خیر برخی کشور های شهریه بسیار گرانتری دارند وبرخی کشور شهریه کمتری دارند وبرخی کشور ها نیز پول ثبت نام گرفته می شود که بصورت سالانه است ورقم چندان نیست ضمنا شهریه مقطع مختلف در رشته متفاوت نیز فرق دارد شایان ذکر است شهریه پولی است که بابت ثبت نام در دانشگاه توسط دانشجو بایست پرداخت شود ودانشجو می بایست محاسبه از مخارج دیگر مانند بیمه درمانی / کتاب /کلاس زبان /هزینه تز وچاپ رساله /هزینه کامپیوتر واینترنت /ایاب وذهاب /هزینه خوابگاه یا اجاره اپارتمان / هزینه غذا /هزینه پوشاک / هزینه تلفن برق وسوخت / هزینه دارو ودرمان /وسایر موارد دیگر را بصورت کامل محاسبه کند   

سئوال :شروع سال تحصیلی در خارج چه زمانی است واز کی بایست در خواست پذیرش نمود؟

پاسخ : در کشور های مختلف شروع سال تحصیلی متفاوت است ضمن اینکه نظام آموزشی برخی کشور ها سالانه است وترمی نیست ولی معمولا شروع سال تحصیلی پاییر است و ترم بعدی تقربیا در بهمن ماه که البته در برخی کشور های جولای و فوریه وبرخی نیز اکتبر و جولای  این  را می توان در سایت دانشگاه مشاهده کرد اما از چه زمانی می توان برای پذیرش اقدام کرد معمولا بین ۹ ماه تا ۶ ماه قبل از شروع ترم آخر فرصت ارسال مدارک تمام می شود چرا که با امدن پذیرش برخی کشور های معاینات پزشگی دارند ورسیدگی مدارک در سفارت نیز گاهی طولانی می شود

سئوال :آیا شاگرد ممتاز بودن در یک مقطع تحصیلی ویا شرکت در کنفرانس ها وارسال مقاله در ای اس ای موثر است ؟

پاسخ : هر موضوعی که علمی بودن دانشجو را تایید کند قطعا در گرفتن شانس بورس و دریافت پذیرش موثر است البته این روز ها دریافت بورس از دانشگاههای خارج  کاری سخت تر از گذشته شده  

سئوال عواملی که معمولا دانشجویان تمایل دارند به خارج کشور بروند چیست ؟

 پاسخ عوامل متعددی می تواند باشد لیکن اگر طبقه بندی در این مورد داشته باشیم میشود يكي از عوامل باشد  ۱- داشجويان  اقوام درجه اول خانوده در خارج دارند ۲- دانشجو تمایل در در دانشگاه بهتر وبرتر تحصیل نماید ۳- دانشجو تمایل دارد شانس خودرا برای دریافت بورس از یک دانشگاه معتبر خارجی بررسی نماید ۴- دانشجو توان علمی ونمره زبان تخصصی خوب دارد لذا مایل است توان علمی و قدرت زبان خودرا محک بزند ۵- دانشجو تمایل دارد از بورس یا بخشودگی شهریه وسایر امکانات دانشگاهای خارجی استفاده نماید ۶ - دانشجو تمایل دارد با سایر فرهنگ ها وآداب ورسوم ودانشجویان سایر کشورها وعلومی که در انجا تدریس می شود علاقمند است به خارج رود ۷- دانشجو تمایل دارد پس از اتمام تحصیل در کشور خارجی مدتی بماند وکسب درآمد داشته باشد ۸- دانشجو تمایل دارد پس از اتمام اگر شرایط مناسب باشد مدت اقامت بیشتری در خارج باشد واز منابع واطلاعات وکنفرانس ها واساتید درجه اول دانشگاهها انجا مطلب جدیدتری یادگیرد لذا انگیز افراد باهم متفاوت است مجددا متذکر می شوم سفر تحصیلی به خارج با سفر توریستی قطعا فرق های عمده دارد در سفرتوریستی هدف گردش وبازدید از مکانها واشنایی با اقاوام ومال گوناگون است که مدت سفر کوتاه است اما در سفر تحصیلی دانشجو قصد دارد حداقل بین ۱ تا ۵ سال در خارج کشور بماند لذا بایست امکانات بیشتری از نظر توان علمی توان مالی توان سطیره به زبان تخصصی وتوان تحمل با مطالب وموضوعات جدیدی که برای پیش می اید داشته باشد    

سئوال : دوره تحصيل كارشناسي ارشد در انگلستان چند سال است ؟   

پاسخ : انگلستان كارشناسي ارشد آن معمولا يكسال تا يكسال وسه ماه است بعد از ان دوره يكساله ام فيل با نظر دانشگاه  ارائه ميشود  وسپس دكترا كه معمولا سه سال ونيم است

سئوال : آيا مدارك دانشگاه آزاد اسلامي در خارج كشور معتبر است ؟

پاسخ : هر دانشگاه كه در داخل كشور اجازه ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي را داشته باشد وكدينگ ساز مان سنجش را داشته باشد از نظر ايران معتبر است ودانشگاههاي خارج قبول دارند اينكه برخي گقتند دانشگاه آزاد را خارج قبول ندارد درست نيست ممكن است دانشگاه خارج ان شعبه دانشگاه درشهرستان را تاكنون دانشجويي اپلي نكرده باشد وشناخت كافي نداشته باشند يا نمرات دانشجو از نظر معدل و واحدهاي تخصصي ضعيف  باشد كه لازم باشد پيش نياز پاس كند اما اين مربط به اعتبار دانشگاه آزاد كاري ندارد خيلي از دانشجويان در خارج كشور مقطع بالاتررا ضروع كردند كه در دانشگاه آزاد  درس مي خوانند 

 

برگرفته از سایت سید شهرام ابهری

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات