دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 15 مهر 1395 ، 10:06

 

 

 

 

 

جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته، مشتمل بر 2 بخش، با فرمت powerpoint و pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، روابط مهم و فرمول های کاربردی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش اول: مجتمع آموزشی پتروشیمی تبریز

فصل 1: سیستم های ابزار دقیق

 • بلوك دياگرام يک سيستم کنترلی حلقه بسته
 • بلوك دياگرام يک سيستم کنترل فرآيند
 • مروری بر سير تكاملي كنترل پروسس
 • سنسورها و ترانسديوسرها
 • مکانيزم عملکرد سيستم (Flopper Nozzle)
 • بررسی چگونگی عملکرد رله نيوماتيکی (Pneumatic Relay)
 • بررسی مکانيزم عملکرد يک مبدل I/P
 • اجزای تشکيل دهنده يک I/P ساخت شرکت Foxboro
 • بررسی ساختمان يک Proximity Limit Switch
 • Cascade Control Loops
 • Split Range Control Loops
 • Compensated Control Loops
 • Load Cells Sensors

فصل 2: سيستم های کنترل و اندازه گيری فشار

 • تعريف کميت فشار
 • واحدهای اندازه گيری فشار
 • فشار نسبی و مطلق
 • فشار استاتيک و ديناميک
 • فشار ناشي از ارتفاع ستون مايع
 • جدول مربوط به واحدهای اندازه گيری فشار
 • بلوك دياگرام مربوط به يک سيستم کنترل فشار
 • يک لوپ کنترل فشار از ديدگاه رسم در يک نقشه P&ID
 • روش های اندازه گيری کميت فشار
 • ساختمان داخلی يک Pressure Gauge
 • بررسی انواع خطاهای مربوط به يک Pressure Gauge
 • چگونگی عملکرد يک سوئيچ فشار و مفهوم Set & Reset
 • بررسی مدل يک ترانسميتر نيوماتيکی فشار
 • ساختمان داخلي و شرح کار ترانسميتر نيوماتيکی اختلاف فشار
 • بررسي چگونگي عملکرد يک ترانسميتر اختلاف فشار با سنسور Bellows
 • برشي از يک سنسور DP- Cell
 • بررسي نحوه ارتباط دهی يک ترانسميتر و Communicator
 • رگلاتورهای فشار
 • PCV ها چگونه عمل مي کنند؟
 • بررسي ساختمان داخلی يک Safety Valve
 • بررسي عملکرد يک کنترلر ON/OFF

فصل 3: سيستم های سنجش و نشان دهنده دما

 • تعريف کميت دما (Temperature)
 • واحدهای اندازه گيری دما
 • روش های اندازه گيری درجه حرارت
 • اندازه گيری درجه حرارت به صورت غير الکترونيک
 • اندازه گيری دما با استفاده از انبساط حجمی گازها و مايعات (سيستم FTS)
 • اندازه گيری دما با استفاده از انبساط طولی فلزات (Bimetal)
 • اندازه گيری دما با استفاده از نشانگرهای رنگی حرارت
 • اندازه گيری درجه حرارت به صورت الکترونيکی
 • ترموکوپل (Thermocouple)
 • انواع ترموکوپل
 • نمودار مربوط به EMP توليدی توسط انواع مختلف Thermocouple
 • مدارات ترموکوپلی
 • خواص ترموکوپل ها
 • انواع نويزهای موجود در کابل های ترموکوپل
 • RTD - (Resistance Temperature Detector)
 • مقاومت های PTC و NTC
 • مفهوم ضريب حرارتی
 • نحوI انتقال دما توسط سنسور RTD
 • جبران سازی مقاومت سيم های رابط توسط اتصال چهار سيمه
 • بررسی مزايا و معايب RTD و ترموکوپل و مقايسه آنها با يکديگر
 • Temperature sensing IC
 • بررسی يک لوپ کنترل دما و معرفی اجزای تشکيل دهنده آن
 • بررسی مدل يک ترانسميتر نيوماتيکی دما
 • بررسي ساختمان ترانسميترهای نيوماتيکی دما

فصل 4: سيستم های سنجش و نشان دهنده دبی

 • فلوی جرمی (Mass Flow)
 • فلوی حجمی (Volume Flow)
 • Energy of a fluid in motion
 • Turbulent and Laminar flow
 • روش های اندازه گيری Flow  به صورت Square Root
 • روش های اندازه گيری Flow  به صورت Linear
 • اندازه گيري Flow توسط Orifice
 • تئوری برنولي

بخش دوم: تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی (دانشگاه فردوسی مشهد)

 • تجهیزات اصلی اندازه گیری و كنترل فرآیندهای صنعتی
 • معرفی سیستم های كنترل و ابزار دقیق
 • حس كننده ها و یا مبدل ها
 • اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال
 • وسایل كنترل كننده و عملگرها
 • نشانگر و ثبات، وسایل نشان دهنده و كامپیوتر
 • اجزاء سیستم های كنترل و ابزار دقیق
 • (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها
 • عملگر ها
 • ترانسدیوسرها
 • مشخصه های ترانسدیوسر
 • مشخصه های استاتیكی
 • تكرار پذیری (Repeatability)
 • Hysteresis هیسترزیس
 • خاصیت خطی بودن (Linearity)
 • مشخصات دینامیكی
 • پاسخ زمانی یك ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده
 • پاسخ فركانسی
 • ترانسدیوسرهای موقعیت
 • The linear inductosyn
 • The nozzle flapper displacement transducer
 • Laser interferometer
 •  Fotonic sensor
 • ترانسدیوسر تغییر مكان بروش القائی
 •  ترانسدیوسر تغییر مكان بروش ظرفیت متغیر (خازنی)
 •  استرین گیج
 •  پتانسیو متر ها
 •  ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی
 •  LVDT
 •   RVDT
 • اینكودرهای نوری
 • اینكودر دیجیتالی خطی
 • سینكرو و ریزالور
 • ترانسدیوسرهای نیرو
 • كشش
 • مدار پل وتستون
 • Load cells  سلول های بار
 • ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers
 • ترانسدیوسرهای سرعت
 • تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers
 • ترانسدیوسرهای فشار
 • ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers
 • ترانسدیوسرهای سطح مایعات

جهت دانلود جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته، بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته

جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته

جزوه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 15 مهر 1395 ، 14:42
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات