کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب

             
کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 13 مرداد 1395 ، 12:28

 

 

 

 

 

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب (XFEM FRACTURE ANALYSIS OF COMPOSITES)، که نویسنده آن استاد سهیل محمدی می باشند، این کتاب یکی از رفرنس های خوب در زمینه تجزیه و تحلیل مواد مرکب  (کامپوزیت) بوده و سعی شده مباحث آن به شکلی تشریح شود که برای خواننده سخت و تکراری به نظر نرسد. این کتاب مشتمل بر 8 فصل، 396 صفحه، با فرمت PDF، به زبان انگلیسی، همراه با روابط مهم و پایه ریاضی المان محدود به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction

 • Composite Structures
 • Failures of Composites
 • Crack Analysis
 • Analytical Solutions for Composites
 • Numerical Techniques
 • Scope of the Book

Chapter 2: Fracture Mechanics, A Review

 • Introduction
 • Basics of Elasticity
 • Basics of LEFM
 • Stress Intensity Factor, K
 • Classical Solution Procedures for K and G
 • Quarter Point Singular Elements
 • Elastoplastic Fracture Mechanics (EPFM)

Chapter 3: Extended Finite Element Method

 • Introduction
 • Historic Development of XFEM
 • Enriched Approximations
 • XFEM Formulation
 • XFEM Strong Discontinuity Enrichments
 • XFEM Weak Discontinuity Enrichments
 • XFEM Crack-Tip Enrichments
 • Transition from Standard to Enriched Approximation
 • Tracking Moving Boundaries
 • Numerical Simulations

Chapter 4: Static Fracture Analysis of Composites

 • Introduction
 • Anisotropic Elasticity
 • Analytical Solutions for Near Crack Tip
 • Orthotropic Mixed Mode Fracture
 • Anisotropic XFEM
 • Numerical Simulations

Chapter 5: Dynamic Fracture Analysis of Composites

 • Introduction
 • Analytical Solutions for Near Crack Tips in Dynamic States
 • Dynamic Stress Intensity Factors
 • Dynamic XFEM
 • Numerical Simulations

Chapter 6: Fracture Analysis of Functionally Graded Materials (FGMs)

 • Introduction
 • Analytical Solution for Near a Crack Tip
 • Stress Intensity Factor
 • Crack Propagation in FGM Composites
 • Inhomogeneous XFEM
 • Numerical Examples

Chapter 7: Delamination/Interlaminar Crack Analysis

 • Introduction
 • Fracture Mechanics for Bimaterial Interface Cracks
 • Stress Intensity Factors for Interlaminar Cracks
 • Delamination Propagation
 • Bimaterial XFEM
 • Numerical Examples

Chapter 8: New Orthotropic Frontiers

 • Introduction
 • Orthotropic XIGA
 • Orthotropic Dislocation Dynamics
 • Other Anisotropic Applications

جهت دانلود کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب (XFEM FRACTURE ANALYSIS OF COMPOSITES)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب

کتاب XFEM شکستگی تجزیه و تحلیل کائوچو و مواد مرکب

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات