دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
پروژه با عنوان: شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از نرم افزار MATLAB
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 15 تیر 1395 ، 16:30

 

 

 

 

 

با بهره گیري از نرم افزار متلب و سایر اطلاعات مربوط به کوره هاي قوس الکتریکی می توان گونه ای از آرایش کوره ها و شبکه الکتریکی و تجهیزات آن را بررسی و میزان اختلال شبکه را در شرایط مختلف مشخص نمود. کوره قوس الکتریکی یک بار نامتعادل، غیر خطی و متغیر با زمان است که می تواند باعث ایجاد مشکلات فراوانی در مبحث کیفیت توان (این مصرف کننده ها به سبب تقاضاي جریان بالا و اثر متقابل آن با امپدانس سیستم تغذیه باعث بوجود آمدن مسائل کیفیت توان از جمله فلیکر ولتاژمی شوند) گردد. کوره قوس سبب ایجاد عدم تعادل، هارمونیک هاي زوج و فرد، هارمونیک هاي داخلی و فلیکر ولتاژ می شود. فلیکر یک پدیده آزار دهنده تغییر شدت نور (چشمک زدن) است که بواسطه نوسان بارهاي الکتریکی ایجاد می شود. (جبران کننده هاي استاتیکی در صنعت وظیفه بهبود کیفیت توان را بر عهده دارند). براي آنالیز تأثیرات این بارها روي سیستم قدرت ارائه یک مدل دقیق که بتواند رفتار کوره را خوب توصیف نماید تعیین کننده است. در ادامه، یک مدل دینامیکی براي کوره قوس الکتریکی استفاده شده که در آن مدل کوره قوس در محیط شبیه سازي نرم افزار MATLAB طراحی شده و خروجی که ولتاژ و جریان قوس بدون نوسان می باشد نمایش داده می شود...

 

مدار سیستم کوره شبیه سازی شده در MATLAB

پروژه شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از نرم افزار MATLAB، مشتمل بر 4 فصل، 62 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر، کد برنامه متلب و... با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 فصل 1: معرفی کوره هاي قوس الکتریکی

 • مقدمه
 • تاریخچه
 • مزیت کوره هاي قوس الکتریکی
 • عیب اصلی کوره هاي قوس الکتریکی
 • علت ایجاد اعوجاج هارمونیکی
 • کاهش هارمونیک ها در حضور SVC
 • چگونه راندمان کوره قوس الکتریکی را بهبود دهیم؟
 • زمان قطع جریان الکتریسیته
 • زمان برقراري جریان الکتریسیته
 • انرژي شیمیاي ورود
 • تزریق لوله اي با کارايی بالا
 • تجهیزات جداره جانبی کوره
 • تجهیزات جداره جانبی براي فرآیند ذوب
 • نیروي الکتریکی و کف رباره
 • سیستم تنظیم کوره قوس الکتریکی (EAF)
 • کوره قوس الکتریکی
 • عملیات تولید و کنترل EAF
 • ترانسفورماتور و راکتور در کوره هاي قوس

فصل 2: کیفیت توان و فلیکر ولتاژ در کوره هاي قوس

 • اثرات کوره هاي قوس الکتریکی صنایع فولاد بر شبکه برق
 • کیفیت توان و فلیکر
 • تعریف کیفیت توان
 • فلیکر و عوامل تاثیر گذار بر فلیکر
 • فلیکر ولتاژ در کوره هاي قوس
 • فلیکر ولتاژ ناشی از کوره قوس الکتریکی
 • توان راکتیو و افت ولتاژ
 • ماهیت تغییرات جریان کوره الکتریکی
 • سیستم الکتریکی کوره قوس

فصل 3: بررسی توابع چند مدل کوره قوس

 • بررسی و شبیه سازي چند مدل کوره قوس
 • مدل هاي کوره قوسی
 • روش مطالعه و بررسی حوزه زمان
 • تجزیه و تحلیل حوزه فرکانس

فصل 4: شبیه سازي کوره قوس و نتایج آن

 • پارامترهاي مورد نیاز براي شبیه سازي
 • شبیه سازي
 • مدل (1) نمودار زمانی ولتاژ و جریان
 • مدل (2) نمودار زمانی ولتاژ و جریان
 • مدل (3) نمودار زمانی ولتاژ و جریان
 • مدل (4) نمودار زمانی ولتاژ و جریان
 • مدل (5) نمودار زمانی ولتاژ و جریان
 • مدل (6) نمودار زمانی ولتاژ و جریان
 • مقایسه بین مدل هاي کوره قوس
 • شبیه سازي کوره قوس و تحلیل رفتار فلیکر
 • نتیجه گیري
 • پیشنهادات

جهت دانلود پروژه شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از نرم افزار MATLAB، بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: شبیه سازی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات