مقاله با عنوان: طراحی و آنالیز گرمایی قالب تزریق پلاستیک (Design and Thermal Analysis of Plastic Injection Mould)

             
مقاله با عنوان: طراحی و آنالیز گرمایی قالب تزریق پلاستیک (Design and Thermal Analysis of Plastic Injection Mould)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 11 خرداد 1395 ، 17:23

 

 

 

 

در این مقاله با تهیه نمونه های آزمایشی، گرما و اثر آن را در تابیدگی قطعات پلاستیک و ایجاد تنش های پسماند گرمایی در مدل ها را در قالب های تزریق بررسی می نماید. در این مقاله تکنیک تئوری و روش کار و همچنین مواد لازم در طراحی قالب های تزریق ارائه شده اند. در ساخت قالب از نرم افزار NX Unigraphics نسخه 13 استفاده شده است. بررسی آنالیز تنش پسماند در اثر سرد کردن غیر یکنواخت بوسیله نرم افزار تجاری Lusas نسخه 13.5 انجام شده است. این نرم افزار از طریق روش اجزاء محدود (Finite Element Method)، الگوی انتشار دما پیرامون مدل و همچنین تغییرات دما در طول سیکل تزریق پلاستیک را بررسی و به ارائه نمودارهایی بر حسب دما می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که انقباض در محل هایی که سرد کردن اتفاق می افتد نسبت به محل های دیگر از قطعه محتمل تر است. اثر این سرد کردن غیر یکنواخت در نواحی مختلف قالب باعث ایجاد پیچیدگی مدل می شود...

مقاله طراحی و آنالیز گرمایی قالب تزریق پلاستیک (Design and Thermal Analysis of Plastic Injection Mould)، مشتمل بر 27 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • چکیده
  • معرفی
  • اصول کار
  • طراحی نمونه پیچش
  • طراحی قالب تزریق جهت نمونه پیچش
  • نتایج تهیه محصول و اصلاحات آن
  • بررسی جزئیات قالب و محصول
  • نتایج و بحث در مورد آنالیز قالب و محصول
  • نتیجه گیری

جهت دانلود مقاله طراحی و آنالیز گرمایی قالب تزریق پلاستیک (Design and Thermal Analysis of PlasticInjection Mould)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: طراحی و آنالیز گرمایی قالب تزریق پلاستیک (Design and Thermal Analysis of Plastic Injection Mould)

مقاله با عنوان: طراحی و آنالیز گرمایی قالب تزریق پلاستیک (Design and Thermal Analysis of Plastic Injection Mould)

مقاله با عنوان: طراحی و آنالیز گرمایی قالب تزریق پلاستیک (Design and Thermal Analysis of Plastic Injection Mould)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات