پروژه با عنوان: تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB

             
پروژه با عنوان: تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 29 ارديبهشت 1395 ، 00:00

 

 

 

 

 

پروژه حاضر، تحليل يك صفحه (ورق) تحت بار درون صفحه اي در حالت تنش مسطح به روش اجزاء محدود مي باشد. جنس اين صفحه از فولاد بوده و در دو راستا تكيه گاه مفصلي و در دو راستاي ديكر آزاد مي باشد. روش مورد استفاده در اين پروژه استفاده از عناصر ايزوپارامتريك مي باشد و براي تشكيل ماتريس سختي و در نهايت تغيير مكان هاي گرهي و تنش هاي گرهي (تنش در راستاي x,y و تنش برشي) از توابع شكل و روابط اساسي اين روش استفاده شده است. در پروژه حاضر سازه صفحه تحت بار درون صفحه اي در دو راستاي x,y مورد تحليل قرار گرفته و تغيير مكان ها و تنش ها به عنوان خروجي برداشت شده است. دو برنامه با نرم افزار Matlab نیز نوشته شده است كه برنامه اول مختصات گره هاي المان در دستكاه مختصات محلي به صورت ورودي توسط كاربر به نرم افزار معرفي مي شود و در برنامه دوم توسط يك فايل متني كه از يك فايل اكسل بدست آمده مختصات گره هاي المان در دستكاه مختصات محلي و شماره گره هاي المان در دستگاه مختصات كلي به نرم افزار Matlab معرفي مي شوند...

پروژه تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB، مشتمل بر 81 صفحه، تایپ شده، به همراه کد برنامه متلب، دیاگرام ها، روابط ریاضی و... با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • معرفی پروژه
 • روش اجزاء محدود
 • روابط استفاده شده
 • روند كلي برنامه
 • برنامه متلب نوشته شده اول
 • برنامه متلب نوشته شده دوم
 • اجراي برنامه متلب
 • جدول مختصات گره هاي المان 4 گرهي صفحه
 • نمودار جابجایی گرهی در دستگاه مختصات کلی
 • نمودار بارهای گرهی در دستگاه مختصات کلی
 • نمودار تنش گرهی در راستای X در دستگاه مختصات کلی
 • نمودار تنش گرهی در راستای Y در دستگاه مختصات کلی
 • نمودار تنش برشی در صفحه XY در دستگاه مختصات کلی

جهت دانلود پروژه تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: تحليل ورق تحت بار درون صفحه اي به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار MATLAB

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 30 ارديبهشت 1395 ، 06:42
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات