آموزش آباکوس، مجموعه مثال ها و نکات کاربردی از آنالیز و تحلیل مهندسی با نرم افزار المان محدود ABAQUS

             
آموزش آباکوس، مجموعه مثال ها و نکات کاربردی از آنالیز و تحلیل مهندسی با نرم افزار المان محدود ABAQUS
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 21 اسفند 1394 ، 23:23

 

 

 

 

معمولا مهندسان و فیزیکدان ها یک پدیده فیزیکی را به وسیله دستگاهی از معادلات دیفرانسیل معمولی و یا پاره ای که در محدوده خاصی صادق است و شرایط مرزی و آغازین مناسبی را تامین می نماید توصیف می کنند. در واقع یک معادله دیفرانسیل با شرایط مرزی و اولیه مورد نیاز خود یک مدل ریاضی کامل از یک پدیده است. برای یافتن توزیع متغیرهای مورد نظر که ارتباط آن ها در فرم دیفرانسیلی توسط معادله حاکم بیان می گردد، می بایست معادله مذکور حل گردد تا بتوان مقادیر عددی هر کمیت مرتبط را در نقاط دلخواه بدست آورد. اما با توجه به اینکه تنها می توان اشکال بسیار ساده این معادلات آن هم در ناحیه های هندسی بسیار ساده را با روش های تحلیلی حل نمود، در اغلب معادلات حاکم به روش تحلیلی با مشکل بزرگی مواجه هستیم. برای مقابله با چنین مشکلاتی و نیز جهت استفاده از قدرتمندترین وسیله موجود در قرن حاضر یعنی کامپیوتر، ضروری است که مسئله مورد نظر در یک قالب کاملا جبری ریخته شود تا حل آنها تنها نیازمند عملیات جبری باشد. برای دستیابی به چنین هدفی می توان از انواع مختلف روش های گسسته سازی یک مسئله پیوسته تعریف شده به وسیله معادلات دیفرانسیل استفاده نمود...

جزوه آموزشی مجموعه مثال ها و نکات کاربردی از آنالیز و تحلیل مهندسی با نرم افزار المان محدود  ABAQUS، یک جزوه آموزشی مفید، کاربردی و مبتنی بر تمرین های حل شده از نرم افزار المان محدود آباکوس است. این جزوه جامع مشتمل بر 9 فصل،  261 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • فصل 1: آشنایی با روش اجزاء محدود
  • فصل 2: آشنایی مقدماتی با ABAQUS
  • فصل 3: یک تمرین آموزشی
  • فصل 4: آشنایی با محیط های ABAQUS/CAE
  • فصل 5: مثال های حل شده
  • فصل 6: بررسی ارتعاشات یک سیستم لوله در ABAQUS
  • فصل 7: بررسی تمرکز تنش در ABAQUS
  • فصل 8: تحلیل خطی کمانش یک صفحه در ABAQUS
  • فصل 9: مراحل طراحی تیر یکسر گیردار در ABAQUS

جهت خرید جزوه آموزشی مجموعه مثال ها و نکات کاربردی از آنالیز و تحلیل مهندسی با نرم افزار المان محدود  ABAQUS بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش آباکوس، مجموعه مثال ها و نکات کاربردی از آنالیز و تحلیل مهندسی با نرم افزار المان محدود ABAQUS

آموزش آباکوس، مجموعه مثال ها و نکات کاربردی از آنالیز و تحلیل مهندسی با نرم افزار المان محدود ABAQUS

آموزش آباکوس، مجموعه مثال ها و نکات کاربردی از آنالیز و تحلیل مهندسی با نرم افزار المان محدود ABAQUS

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات