آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 12 اسفند 1394 ، 09:05

 

 

 

 

 

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) به صورت گام به گام به زبان فارسی (13 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود:

* Generative Shape Design (محیط سطح سازی کتیا)

* Part Design (محیط طراحی سه بعدی کتیا)

* Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا)

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در 6 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود:

مرحله 1: ترسیم بدنه اصلی گلدون

مرحله 2: ترسیم قسمت بالای گلدون

مرحله 3: وصل کردن بدنه اصلی گلدون به بالای گلدون

مرحله 4: ویرایش گلدون

مرحله 5: حجم دادن به گلدون

مرحله 6: طراحی بخش تزئینی گلدون


جهت خرید آموزش طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در نرم افزار CATIA برلینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی گلدان (Flower Pot) در نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات