پروژه روش های اجزاء محدود (برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح)

             
پروژه روش های اجزاء محدود (برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 9 اسفند 1394 ، 22:45

 

 

 

 

 

 

 

مقصود اصلي در نوشتن اين برنامه تهيه يك بسته نرم افزاري كوچك بوده كه بتواند با استفاده از المان Q4 سازه هايي كه متشكل از اين المان هستند را تحليل نمايد و با مقايسه با ديگر برنامه هاي جامع تحليل المان محدود بتوان قضاوتي در مورد عملكرد آنها داشت. اين برنامه قابليت مدلسازي هر نوع سازه اي را كه متشكل از اين المان باشد را دارد.

پروژه روش های اجزاء محدود (برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح)، مشتمل بر 38 صفحه با فرمت pdf، تایپ شده، به زبان فارسی، به همراه روابط ریاضی در محیط نرم افزار MATLAB به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • روایط المان مربعی چهار گرهی
  • برنامه مربوط به المان چهار گرهی تحت زبان MATLAB
  • حل مثال عددی

جهت دانلود پروژه روش های اجزاء محدود (برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح) بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه روش های اجزاء محدود (برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح)

پروژه روش های اجزاء محدود (برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح)

پروژه روش های اجزاء محدود (برنامه المان چهار گرهی تنش مسطح و کرنش مسطح)

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 10 اسفند 1394 ، 05:49
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات