آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی قطعه ورق در محیط Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی قطعه ورق در محیط Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 10 بهمن 1394 ، 11:00

 

 

 

 

 

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی قطعه ورق زیر به صورت گام به گام و به زبان فارسی (18 صفحه)، در محیط زیر به کاربر آموزش داده می شود:

* Generative Sheet Metal Design

* Sketcher

جهت دانلود جزوه آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی قطعه ورق در محیط Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی قطعه ورق در محیط Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی قطعه ورق در محیط Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات