کتاب تکنیک های مدلسازی و حل مسائل برای مهندسین

             
کتاب تکنیک های مدلسازی و حل مسائل برای مهندسین
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 7 بهمن 1394 ، 20:22

 

 

 

 

 

کتاب تکنیک های مدلسازی و حل مسائل برای مهندسین (Modeling and Problem Solving Techniques for Engineers)، کتابی مفید و کاربردی از آموزش مباحث طراحی، ایجاد مدل های سینماتیکی در سیستم های CAD/CAM، مدلسازی فرآیند ساخت، شبیه سازی اجزاء محدود و حل مسائل برای مهندسین می باشد. این کتاب مشتمل بر 350 صفحه، در 9 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: The Magic World of Virtual Engineering

Chapter 2: Activities in Virtual Engineering

Chapter 3: Computer Representations of Shapes

Chapter 4: Representation of Elementary Shapes

Chapter 5: Models of Shape-centered Products

Chapter 6: Finite Element and Manufacturing Process Models

Chapter 7: Creating Curve and Surface Models in CAD/CAM Systems

Chapter 8: Construction and Relating Solid Part Models in CAD/CAM System

Chapter 9: Creating Kinematic Models in CAD/CAM Systems

جهت خرید کتاب تکنیک های مدلسازی و حل مسائل برای مهندسین (Modeling and Problem Solving Techniques for Engineers) بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب تکنیک های مدلسازی و حل مسائل برای مهندسین

کتاب تکنیک های مدلسازی و حل مسائل برای مهندسین

کتاب تکنیک های مدلسازی و حل مسائل برای مهندسین

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات