مقاله با عنوان: روش‌های عددي در طراحی تونل

             
مقاله با عنوان: روش‌های عددي در طراحی تونل
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 4 بهمن 1394 ، 20:44

 

 

 

 

 

 

به‌واسطه پیشرفت سریع فن‌آوری رایانه و سهولت دسترسی به آن، بکارگیری روش‌های عددی عمومیت یافته‌اند. اساس این روش‌ها، شبیه‌سازی یک محیط با بی‌نهایت درجه‌ آزادی (مانند توده‌سنگ) توسط محیطی با درجه آزادی محدود در تعداد معینی از نقاط می‌باشد. چنانچه اثر نیرو و بارگذاری در این نقاط بررسی شده و پس از آن میزان تغییرشکل در این نقاط تعیین شود، برای سایر نقاط تغيير شكل با روش‌هاي درون‌یابی محاسبه مي‌گردد. در اغلب اين مسائل محيط داراي شكل دلخواه مي‌باشد كه تحت بارگذاري ثقلي، نيروهاي خارجي، تنش‌هاي برجا، تغييرات درجه حرارت، فشار سيال، پيش‌تنيدگي و نيروهاي ديناميكي قرار گرفته و براي پيداكردن تغيير شكل‌ها از روابط تنش كرنش در توده‌سنگ استفاده مي‌شود. در سال‌هاي اخير به‌منظور طراحي فضاهاي بزرگ‌مقطع، بيشتر از تحليل‌هاي عددي استفاده شده است...

مقاله روش‌های عددي در طراحی تونل، مشتمل بر 9 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت word، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • مقدمه
  • مراحل مدلسازی تونل
  • انتخاب محدوده مناسبی از توده‌سنگ
  • انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن
  • اعمال شرایط مرزی و تنش های اولیه
  • حل مدل تا رسیدن به تعادل قبل از حفاري
  • حفر تونل و حل مدل تا رسيدن به تعادل
  • اعمال ترخيص تنش
  •  تخمين سيستم نگهداري
  •  بررسي پايداري فضاي حفاري تا قبل از نصب پوشش اوليه

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: روش‌های عددي در طراحی تونل

مقاله با عنوان: روش‌های عددي در طراحی تونل

مقاله با عنوان: روش‌های عددي در طراحی تونل

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات