کتاب طراحی جیک و فیکسچر (Jig and Fixture Design)

             
کتاب طراحی جیک و فیکسچر (Jig and Fixture Design)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 28 دی 1394 ، 12:35

 

 

 

 

 

 

 

جیگ و فیکسچرها ابزارهای قطعه گیر در تولید هستند که برای ساخت دقیق قطعات همسان به کار می روند. ارتباط صحیح و چینش بین ابزار برش یا ابزارهای دیگر و قطعه کار باید حفظ شود. جیگ و فیکسچر برای نگاه داشتن، پشتیبانی و تعیین محل هر قطعه برای سوراخکاری یا ماشین کاری با محدودیت های تعیین شده است. ارتباط نزدیک جیگ و فیکسچر آنقدر نزدیک است که گاها جابجا استفاده می شود. تفاوت این دو در نحوه هدایت ابزار به قطعه کار است...

کتاب طراحی جیک و فیکسچر (Jig and Fixture Design)، کتابی مفید و کاربردی از آموزش مباحث طراحی قید و بند است، که مشتمل بر 384 صفحه، در 4 بخش و 21 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با فرمول های اساسی، تصاویر و روابط مهم به ترتیب زیر گردآوری شده است:

SECTION I: BASIC TYPES AND FUNCTIONS OF JIGS AND FIXTURES

UNIT 1: PURPOSE OF TOOL DESIGN

UNIT 2: TYPES AND FUNCTIONS OF JIGS AND FIXTURES

UNIT 3: SUPPORTING AND LOCATING PRINCIPLES

UNIT 4: CLAMPING AND WORK HOLDING PRINCIPLES

UNIT 5: BASIC CONSTRUCTION PRINCIPLES

SECTION II: CONSIDERATIONS OF DESIGN ECONOMICS

UNIT 6: DESIGN ECONOMICS

UNIT 7: DEVELOPING THE INITIAL DESIGN

UNIT 8: TOOL DRAWINGS

SECTION III: DESIGNING AND CONSTRUCTING JIGS AND FIXTURES

UNIT 9: TEMPLATE JIGS

UNIT 10: VISE-HELD AND PLATE FIXTURES

UNIT 11: PLATE JIGS

UNIT 12: ANGLE-PLATE JIGS AND FIXTURES

UNIT 13: CHANNEL AND BOX JIGS

UNIT 14: VISE-JAW JIGS AND FIXTURES

SECTION IV: SPECIALIZED WORK HOLDING TOPICS

UNIT 15: POWER WORK HOLDING

UNIT 16: MODULAR WORK HOLDING

UNIT 17: WELDING AND INSPECTION TOOLING

UNIT 18: LOW-COST JIGS AND FIXTURES

UNIT 19: TOOLING FOR NUMERICALLY CONTROLLED MACHINES

UNIT 20: SETUP REDUCTION FOR WORK HOLDING

UNIT 21: TOOL MATERIALS

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب طراحی جیک و فیکسچر (Jig and Fixture Design)

کتاب طراحی جیک و فیکسچر (Jig and Fixture Design)

کتاب طراحی جیک و فیکسچر (Jig and Fixture Design)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات