مقاله آناليز رياضي سيستم پيشروي يک ماشين تراش کنترل عددي با سرو موتور DC و مونیتورینگ روی خط سایش ابزار برشی به کمک سیگنال جریان مصرفی موتور

             
مقاله آناليز رياضي سيستم پيشروي يک ماشين تراش کنترل عددي با سرو موتور DC و مونیتورینگ روی خط سایش ابزار برشی به کمک سیگنال جریان مصرفی موتور
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 15 دی 1394 ، 08:29

 

 

 

 

 

 

 

 

مونيتورينگ سايش و پيش بيني زمان شکست ابزار برشي به کمک سيگنال جريان مصرفي موتور به لحاظ هزينه پايين، بيشتر مورد توجه محققين قرار گرفته است. به همين علت تحليل رياضي سيستم پيشروي يک تراش CNC از حساسیت بالايي برخوردار مي باشد. در اين مقاله ابتدا مدل ديناميکی سيستم شامل قسمت های الکتريکي و مکانيکي سيستم پيشروي يک ماشین CNC با سرو موتور از نوع DC مورد مطالعه قرار گرفته و روابط تحليلي حاکم بر آن ارايه شده است، در بخش ديگر با در نظر گرفتن مدل ديناميکی برای پروسه سايش در ابزار های برشی، تاثير سايش تدريجي لبه اصلي ابزار برش و يا شکست آن، روي سيگنال جريان مصرفي موتور مورد مطالعه قرار گرفته، نتايج شبيه سازي توسط نرم افزار MATLAB ارايه شده است. نتايج بدست آمده نشان دهنده دقت مناسب مدل های ديناميکی پيشنهاد شده در شرايط کارکرد نرمال (بدون در نظرگرفتن سايش ابزار) و نيز براي مونيتورينگ روي خط سايش در ابزارهاي برشي به کمک سيگنال جريان مصرفي موتور در سيستم پيشروي مي باشد...

مقاله آناليز رياضي سيستم پيشروي يک ماشين تراش کنترل عددي با سرو موتور DC و مونیتورینگ روی خط سایش ابزار برشی به کمک سیگنال جریان مصرفی موتور، در 13 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با روابط مهم ریاضی، تصویر و دیاگرام، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • چکیده
 • مقدمه
 • مدل ریاضی
 • سیستم الکتریکی (سرو موتور DC)
 • سیستم مکانیکی (اجزای انتقال قدرت)
 • تابع تبدیل سیستم پیشروی
 • شبیه سازی کامپیوتری
 • تأثير سايش تدريجي ابزار بر روي جريان مصرفي موتور
 • تأثير شكست ابزار بر روي جريان مصرفي موتور
 • نتيجه گيري
 • مراجع

جهت دانلود جزوه بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله آناليز رياضي سيستم پيشروي يک ماشين تراش کنترل عددي با سرو موتور DC و مونیتورینگ روی خط سایش ابزار برشی به کمک سیگنال جریان مصرفی موتور

مقاله آناليز رياضي سيستم پيشروي يک ماشين تراش کنترل عددي با سرو موتور DC و مونیتورینگ روی خط سایش ابزار برشی به کمک سیگنال جریان مصرفی موتور

مقاله آناليز رياضي سيستم پيشروي يک ماشين تراش کنترل عددي با سرو موتور DC و مونیتورینگ روی خط سایش ابزار برشی به کمک سیگنال جریان مصرفی موتور

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات