مقاله با عنوان: بهينه سازي در ماشينکاري سطوح بسته 2.5 بعدی

             
مقاله با عنوان: بهينه سازي در ماشينکاري سطوح بسته 2.5 بعدی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 14 دی 1394 ، 18:44

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين مقاله روشی برای بهينه سازی سرعت پيشروی ابزار برای افزايش نرخ بار برداری در ماشينکاری سطوح بسته 2.5 بعدی ارائه گرديده است. اين روش براساس يافتن حداکثر مقدار ممکن نرخ باربرداری از طريق بهينه سازی سه پارامتر عمق برش، عرض برش، و پيشروی مي باشد به گونه ای که نيروهای ماشينکاری برابر حداکثر مقدار نيروی مجاز شود. از سوی ديگر چون از روش موازی مرز برای يافتن مسيرهای ابزار استفاده شده است عرض برش در گوشه ها و المان های منحنی مسير تغيير مي کند. در روش ارائه شده پس از تعيين مقدار پارامترهای بهينه الگوريتمی ارائه شده است تا در نقاط تغيير عرض برش پيشروی متناسب اعمال گردد. با اين عمل ضمن ثابت نگاه داشتن نرخ بار برداری از اعمال بيش از حد نيرو به ابزار و ماشين ابزار جلوگيری مي شود...

مقاله بهينه سازي در ماشينکاري سطوح بسته 2.5 بعدی، در 9 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با روابط مهم ریاضی و تصویر، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • چکیده
  • مقدمه
  • یافتن حداکثر نرخ براده برداری مجاز
  • ثابت نگاه داشتن نرخ براده برداری مجاز
  • اجرای روند بهینه سازی روی یک سطح بسته 2.5 بعدی خاص
  • نتایج
  • مراجع

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: بهينه سازي در ماشينکاري سطوح بسته 2.5 بعدی

مقاله با عنوان: بهينه سازي در ماشينکاري سطوح بسته 2.5 بعدی

مقاله با عنوان: بهينه سازي در ماشينکاري سطوح بسته 2.5 بعدی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات