مقاله با عنوان: بهينه سازي موقعيت ابزار در ماشينكاري پنج محوره با معرفي روش كمينه سازي مساحت منحني تداخل

             
مقاله با عنوان: بهينه سازي موقعيت ابزار در ماشينكاري پنج محوره با معرفي روش كمينه سازي مساحت منحني تداخل
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 14 دی 1394 ، 14:59

 

 

 

 

 

 

 

موقعيت دهي بهينه ابزار به منظور رسيدن به حداكثر نرخ براده برداري و احتراز از مشكل فروشدگي يكي از مسائل مهم در زمينه ماشينكاري پنج محوره سطوح تنديس وار مي باشد. در اين مقاله بر مبناي مدلسازي و حل تحليلي مسأله تداخل بين ابزار و سطح قطعه كار روشي جديد براي موقعيت دهي بهينه ابزار ارائه شده است كه بر مبناي كمينه كردن مساحت منحني تداخل بين ابزار و سطح قظعه كار عمل مي كند. ويژگي بارز اين روش نسبت به ساير روش هاي ارائه شده در اين زمينه، ماهيت دقيق و تحليلي آن مي باشد كه در آن از فرضيات ساده كننده و تقريبي استفاده نشده است...

مقاله بهينه سازي موقعيت ابزار در ماشينكاري پنج محوره با معرفي روش كمينه سازي مساحت منحني تداخل، در 9 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با روابط مهم ریاضی و تصویر، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • چکیده
  • مقدمه
  • مدلسازي تحليلي سطح و ابزار
  • حل به روش تداخل
  • كمينه سازي مساحت منحني تصوير شده تداخل
  • نتيجه گيري
  • مراجع

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: بهينه سازي موقعيت ابزار در ماشينكاري پنج محوره با معرفي روش كمينه سازي مساحت منحني تداخل

مقاله با عنوان: بهينه سازي موقعيت ابزار در ماشينكاري پنج محوره با معرفي روش كمينه سازي مساحت منحني تداخل

مقاله با عنوان: بهينه سازي موقعيت ابزار در ماشينكاري پنج محوره با معرفي روش كمينه سازي مساحت منحني تداخل

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات