مقاله با عنوان: بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری برای استفاده در ماشین های ابزار تراش CNC

             
مقاله با عنوان: بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری برای استفاده در ماشین های ابزار تراش CNC
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 13 دی 1394 ، 20:38

 

 

 

 

 

 

 

پارامترهای ماشینکاری یکی از مهمترین مباحث در سیستم های برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) می باشد. در تحقیقی که صورت گرفته است معیار ترکیبی هزینه و زمان تولید به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. توسط نرم افزاری که به منظور بهینه سازی پارامترها تهیه شده است، ابتدا محاسبات اولیه همانند محدودیت های ماشینکاری صورت پذیرفته و سپس بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری برای قطعه کار مورد نظر صورت می پذیرد. الگوریتم به کار رفته برای بهینه سازی الگوریتم سیمپلکس نلدر و مید و الگوریتم ژنتیک می باشد، که در نهایت با یکدیگر مقایسه شده اند. داشتن بانک نرم افزاری جنس قطعه کار، ابزار و ماشین ابزار از ویژگی های نرم افزار تهیه شده می باشد...

مقاله بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری برای استفاده در ماشین های ابزار تراش CNC، در 14 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با جداول، فرمول ها و روابط مهم ریاضی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • چکیده
 • مقدمه
 • ساختار فرآیند بهینه سازی
 • بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری
 • تابع هدف
 • محدودیت ها در فرآیند
 • قابلیت شکستن براده
 • هندسه ابزار
 • کیفیت سطح نهایی
 • حداکثر سرعت دوران
 • حداکثر توان موتور ماشین ابزار
 • حدود و محدودیت های نیرو
 • دمای ماشینکاری
 • تاثیر سایش ابزار بر فرآیند
 • فرآیندهای چند مرحله ای
 • الگوریتم بهینه سازی
 • الگوریتم سیمپلکس نلدر و مید
 • الگوریتم ژنتیک
 • مثال عددی
 • نتیجه گیری
 • مراجع

جهت دانلود مقاله بر لینک زیر کلیک نمایید:

مقاله با عنوان: بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری برای استفاده در ماشین های ابزار تراش CNC

مقاله با عنوان: بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری برای استفاده در ماشین های ابزار تراش CNC

مقاله با عنوان: بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری برای استفاده در ماشین های ابزار تراش CNC

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات