آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) در نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) در نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 7 دی 1394 ، 17:13

 

 

 

 

 

 

 

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) به صورت گام به گام به زبان فارسی (18 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود:

* Wireframe & Surface Design (محیط سطح سازی و پوسته سازی کتیا)

* Part Design (محیط طراحی قطعه کتیا)

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) در 3 مرحله مطابق مراحل زیر انجام می شود:

مرحله 1: ترسیم مسیر هلیکال یا مارپیچ (Helix)

مرحله 2: ترسیم فنري كه از گام كم شروع شده و به يك گام مشخص مي رسد. سپس در سر ديگرش دوباره به ھمان گام اولي مي رسد، در واقع طیفی از گام ها را ایجاد می نماییم.

مرحله 3: ترسیم فنري كه در دو سرش داراي يك نوع گام ثابت است و در وسطش يك گام مشخص ديگر دارد.

جهت دانلود جزوه بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) در نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) در نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، طراحی و مدلسازی فنر با گام متغیر (Variable Pitch Spring) در نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات