جزوه آموزشی تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (Geometric Dimensioning and Tolerancing)

             
جزوه آموزشی تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (Geometric Dimensioning and Tolerancing)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 25 آذر 1394 ، 15:48

 

 

 

 

 

 

 

 

يك نقشه مهندسي عبارت است از مدركي كه تعريف دقيق از قطعه اي را انتقال مي دهد. نقشه هاي مهندسي مدارك قانوني هستند بنابراين بايد دقيق و رسمي باشند. نقشه هاي ضعيف باعث اشتباه در توليد و مضاعف شدن هزينه هاي توليد و زمان تحويل قطعه مي شود.

محتويات نقشه های مهندسي عبارتند از:

 • هندسه قطعه ( شكل، اندازه و فرم قطعه)
 • اندازه هاي عملكردي
 • تلرانس هاي مجاز براي هر عملكرد خاص
 • ماده، عمليات حرارتي، پوشش ها و …
 • اطلاعات اسنادي قطعه (شماره فني، بازنگري و …)

نقشه خوب نقشه اي است كه براي تمام ابعاد قطعه اندازه هايي بطور مستقيم يا غير مستقيم قابل استنتاج باشد...

جزوه آموزشی تلرانس گذاری ابعادی و هندسی  (Geometric Dimensioning and Tolerancing) که به اختصار GD & T نامیده می شود جزوه ای جامع، مفید، مشتمل بر 262 صفحه، به زبان فارسی و با ذکر نکات مهم و کاربردی به همراه تصاویر، دیاگرام ها، فرمول ها، روابط ریاضی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

مقدمه

تعاريف

اصول اندازه گيري

مزاياي GD&T

شرط ماده Material Condition

تغيير دهنده ها Modifiers

ناحيه تلرانسي

قانون اول و دوم GD&T

تلرانس هاي فرم Form

 • راستی Straightness
 • تختی Flatness
 • گردی Circularity - Roundness
 • استوانه ای Cylindricity

مبناها

 • تعاريف
 • سيستم سه صفحه اي (قطعات غير دوار)
 • قطعات دوار

تلرانس هاي راستا Orientation

 • زاویه ای Angularity
 • توازی Parallelism
 • تعامد Perpendicularity - Squareness

تلرانس هاي مكان Location

 • موقعیت Position
 • هم محوری و هم مرکزی Concentricity & Coaxiality
 • تقارن Symmetry

تلرانس هاي لنگي Run-out

 • لنگی ساده Simple Run-out
 • لنگی کل Total Run-out

تلرانس هاي پروفيل Profile

 • پروفیل خط Profile of line
 • پروفیل سطح Profile of surface

جهت دانلود جزوه آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه آموزشی تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (Geometric Dimensioning and Tolerancing)

جزوه آموزشی تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (Geometric Dimensioning and Tolerancing)

جزوه آموزشی تلرانس گذاری ابعادی و هندسی (Geometric Dimensioning and Tolerancing)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات