کتاب مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی

             
کتاب مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 23 آذر 1394 ، 20:58

 

 

 

 

 

 

 

کتاب مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی از جمله کتاب هایی است که جایگاه ویژه ای در دروس فنی مهندسی به ویژه در رشته های مهندسی مکانیک، شیمی و عمران دارد. کلیه فرمول ها و نکات مهم به صورت طبقه بندی شده در این کتاب در سه بخش، صفحه، با فرمت pdf و به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: مجموعه فرمول های مکانیک سیالات

 • فصل ۱: خواص سیال
 • فصل ۲: استاتیک سیالات
 • فصل ۳: دینامیک سیالات غیرلزج
 • فصل ۴: آنالیز ابعادی و تشابه
 • فصل ۵: جریانهای داخلی تراکم ناپذیر و لزج
 • فصل ۶: جریانهای خارجی
 • فصل ۷: توربو ماشین ها
 • فصل ۸: جریان سیال ایده آل
 • فصل ۹: جریانهای تراکم پذیر
 • فصل ۱۰: جریان در بسترهای پرشده

بخش 2: مجموعه فرمول های ترمودینامیک

 • فصل ۱: مفاهیم بنیادی ترمودینامیک
 • فصل ۲: خواص مواد خالص
 • فصل ۳: قانون اول ترمودینامیک
 • فصل ۴: قانون دوم ترمودینامیک
 • فصل ۵: آنتروپی

بخش 3: مجموعه فرمول ها و ثابت های فیزیکی

 • SI Multiples
 • Basic Units - distance, area, volume, mass, density
 • Mathematical Formulae
 • Applied Mechanics
 • Thermodynamics
 • Fluid Mechanics
 • Electricity
 • Periodic Table
 • Useful Data
 • Interest Formulas and Tables

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی

کتاب مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی

کتاب مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات