پروژه طراحي سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب ، ونت و آب باران در ساختمان هاي مسكوني

             
پروژه طراحي سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب ، ونت و آب باران در ساختمان هاي مسكوني
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 21 آذر 1394 ، 19:26

 

 

 

 

 

هدف از تنظیم این پروژه ارائه یک روش کاربردی و منطبق بر اصول علمی در زمینه طراحی و نصب سیستم فاضلاب در ساختمان ها و همچنین روش های دفع و تصفیه مقدماتی آن می باشد.

پروژه طراحي سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب، ونت و آب باران در ساختمان هاي مسكوني، پروژه ای مفید و کاربردی، مشتمل بر 75 صفحه، به زبان فارسی و در 6 فصل، همراه با تصاویر، دیاگرام ها و نکات مهم و کاربردی محاسبات فاضلاب، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • فصل اول این پروژه به بیان مطالبی در زمینه اصول کلی طراحی سیستم فاضلاب داخل ساختمان، جنس لوله ها، اتصالات، نحوه استقرار لوله ها و... پرداخته شده است.
  • فصل دوم به بحث پیرامون روش های محاسبه و استفاده از جداول استاندارد طراحی پرداخته شده است.
  • فصل سوم این پروژه به منظور تفهیم هر چه بیشتر مطالب ذکر شده در دو فصل قبلی تعدادی نقشه به همراه توضیحات جانبی آن ارائه شده است.
  • فصل چهارم به بیان مطالبی در مورد اصول کلی تصفیه فاضلاب اختصاص دارد که در پی آن روش های طراحی و محاسبه سیستم دفع و تصفیه مقدماتی فاضلاب در ساختمان ها مطرح خواهد شد.
  • فصل پنجم یک نمونه عملی از طراحی سیستم فاضلاب ارائه می گردد که در آن سعی شده کلیه مراحل طراحی سیستم فاضلاب در یک مقیاس کوچک نمایش داده شود.
  • فصل ششم متدهایی جهت کامپیوتری کردن محاسبات فاضلاب داخلی ساختمان ارائه خواهد شد.

جهت دانلود پروژه بر لینک زیر کلیک نمایی:

پروژه طراحي سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب ، ونت و آب باران در ساختمان هاي مسكوني

پروژه طراحي سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب ، ونت و آب باران در ساختمان هاي مسكوني

پروژه طراحي سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب ، ونت و آب باران در ساختمان هاي مسكوني

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات