آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم عملیاتی محصول در محیط Product Function Definition نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم عملیاتی محصول در محیط Product Function Definition نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 20 آذر 1394 ، 12:21

 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از محیط Product Function Definition نرم افزار کتیا، مي توان سيستم هاي عملياتي محصولي (Functional Systems of a Product) كه طراحي خواهد شد را به صورت نموداري نشان داد. براي روش شدن وظيفه محیط Product Function Definition به اين مثال توجه كنيد. به طور كلي سيستم (System) مجموعه اي از اجزاء است كه جهت رسيدن به هدف يا اهداف مشترك در تعامل با يكديگر مي باشند. با همين تعريف يك وسيله تزريق دارو را به عنوان يك سيستم در نظر بگيريد. اين وسيله پزشكي از سه جزء اصلي يعني محفظه، پيستون و سوزن تشكيل شده است كه محتوي محلول دارو است. هدف از استفاده از اين وسيله انتقال محلول دارو از طريق سوزن به بافت از داخل محفظه با فشار انگشتان به پيستون مي باشد. نگه داشتن اين وسيله وظيفه ديگر انگشتان مي باشد. در اين توضيحات علاوه بر تعريف سيستم، وظيفه هر كدام از اجزاء و نيز ارتباط آنها با يكديگر گنجانده شده است. همين توضيحات را مي توان با يك نمودار نيز نشان داد . هر محصول مي تواند چنين نموداري داشته باشد.

نمودار سيستم عملياتي يك وسيله پزشكي


معمولا براي شناخت و درك بهتر سيستم موجود ابتدا از عمليات و فرآيندهاي عملياتي سيستم جهت بررسي شروع مي شود تا يك شناخت مناسب از سيستم موجود ايجاد شود و سپس طرح مناسب براي مدل انتخاب مي شود. در طراحي سيستم جديد، پس از طراحي منطقي سيستم جديد براي اينكه نشان دهيم كه سيستم جديد چگونه كار مي كند، مدل عملياتي (Functional Model) آن نيز ارائه مي شود. براي درك كامل از سيستم موجود بايد اطلاعاتي درباره كار (وظايف)، دستور العمل انجام كار، زمان بندي معيارهاي عملكرد و مكانيسم هاي كنترل را تعيين كرد. اين اطلاعات با استفاده از نمودار نمايش داده مي شود. مدل عملياتي در دو مرحله از فرآيند تحليل و طراحي سيستم يعني شناخت فيزيكي سيستم موجود و طراحي سيستم جديد كاربرد دارد...

کتاب آموزش طراحی سیستم عملیاتی محصول در محیط Product Function Definition نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی سیستم های عملیاتی محصول در نرم افزار کتیا می باشد و کلیه دستورات محیط Product Function Definition نرم افزار کتیا در این کتاب به طور کامل شرح داده شده است. این کتاب مشتمل بر 44 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Creating and Editing a Component
Creating a Graph from a Sample
Creating and Moving an Action

User Tasks

Creating Actions Groups
Creating a System
Creating a Variant
Linking a Product with a Component
Linking a Script to a Component
Working with the Edit associations of the Functional Element
Creating and Instantiating a PowerCopy

Workbench Description

Product Functional Definition Menu Bar
Graph Definition Toolbar
Elements Dress-up Toolbar
Graph Layout Toolbar

Customizing
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم عملیاتی محصول در محیط Product Function Definition نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم عملیاتی محصول در محیط Product Function Definition نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم عملیاتی محصول در محیط Product Function Definition نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات