آموزش کتیا، کتاب آموزش بهینه سازی محصول در محیط Product Engineering Optimizer نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش بهینه سازی محصول در محیط Product Engineering Optimizer نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 20 آذر 1394 ، 09:31

 

 

 

 

 

 

امکانات محیط Product Engineering Optimizer نرم افزار کتیا، در راستاي بهينه سازي محصول مي باشد. براي بهينه سازي محصول از دو ابزار Design of Experiments و Design by Goal استفاده مي شود. برآورد و تعيين سريع بهترين پيكربندي براي يك طرح به دليل تركيب هاي زياد پارامترها (طول، جرم، تغيير شكل و ...) بسيار مشكل است. در محیط Product Engineering Optimizer با استفاده از ابزار Design of Experiments و ترتيب دادن آزمايش هاي مجازي، پارامترهاي زيادي مورد توجه قرار مي گيرد. همچنين اين ابزار به كاربران امكان ارزيابي برهمكنش بين پارامترها، پيش بيني پارامترها و تشخيص پارامتر موثرتر را مي دهد. با استفاده از ابزار Design by Goal هدف ها و روش هاي بهينه تعريف مي شود. پس از تعيين اهداف، سيستم در جهت ارائه يك راه حل بهينه براي طرحي كه حاوي تعداد زيادي متغير و معيار مي باشد هدايت مي گردد. اين اهداف مي تواند Minimization (دست يافتن به كمترين مقدار)، Maximization (دست یافتن به بیشترین مقدار)، Objective Value (دست يافتن به مقدار مطلوب مشخص شده توسط طراح)، Constraint Satisfaction (دست يافتن به يك يا چند قيد) باشد. همچنين مي توان با انتخاب چند پارامتر آزاد كه محدوده آنها مشخص شده است سيستم را براي تغيير آنها با هدف رسيدن به يك طرح بهينه آزاد گذاشت. علاوه بر اين مي توان براي سيستم مشخص كرد كه در طي اجراي بهينه سازي مقادير مرزي (كمترين و بيشترين مقدار، برعكس حالت قبل) را نيز مشخص نمايد. يكي از قابليت هاي محیط Product Engineering Optimizer توانايي انجام عمليات بهينه سازي به صورت Multidisciplinary می باشد. يعني مي توان چند هدف مانند هزينه، حجم، زمان و ... را با استفاده از يك رابطه به يكديگر مرتبط نمود. براي بهينه سازي از الگوريتم هاي Simulated Annealing و Conjugate Gradient استفاده مي شود...

کتاب آموزش بهینه سازی محصول در محیط Product Engineering Optimizer نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش بهینه سازی محصول در نرم افزار کتیا می باشد و کلیه دستورات محیط Product Engineering Optimizer نرم افزار کتیا در این کتاب به طور کامل شرح داده شده است. این کتاب مشتمل بر 140 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started
Basic Tasks

Using the Optimize Function
Defining an Optimization
Getting Familiar with the Optimization Dialog Box
The Problem Tab
The Constraints Tab
The Computations Results Tab
To know more about the Computations results tab
Specifying the Algorithm to be Run
Searching for a Maximum Value
Searching for a Minimum Value
Using the Gradient Based Algorithm to Optimize Problems With Non Satisfied Constraints
Using Constraints
Running a Constrained Optimization With Weights
Using a Dedicated Structural Analysis Algorithm
Valuating the Ranges of Free Parameters Using Relations
Optimizations: Methodology
Using the Constraint Satisfaction Function
Getting Familiar with the Constraints Satisfaction Editor
Using the Constraint Satisfaction Function
Using Measured Parameters in a Constraint Satisfaction Computation
Constraint Satisfaction: Methodology
Using the Design of Experiments Tool
Introducing the Design of Experiments Tool
Getting Familiar with the Design of Experiments Window
Using the Design of Experiments Tool
Tips and Tricks
PEO Quick Reference

Advanced Tasks

Interpreting Results
Useful Tips

Product Engineering Optimizer Interoperability

Optimal CATIA PLM Usability for Product Engineering Optimizer
Storing Optimizations at the Product Level in Enovia VPM V5

Workbench Description

Product Engineering Optimizer Toolbar
Constraint Satisfaction Toolbar

Customizing for Product Engineering Optimizer

Knowledge
Language
Report Generation
Part Infrastructure for Knowledgeware Applications

Glossary
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش بهینه سازی محصول در محیط Product Engineering Optimizer نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش بهینه سازی محصول در محیط Product Engineering Optimizer نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش بهینه سازی محصول در محیط Product Engineering Optimizer نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات