آموزش کتیا، کتاب آموزش کاتالوگ سازی و ایجاد الگو در محیط Product Knowledge Template نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش کاتالوگ سازی و ایجاد الگو در محیط Product Knowledge Template نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 20 آذر 1394 ، 07:13

 

 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از مجموعه فرمان هاي محیط Product Knowledge Template نرم افزار کتیا، از نمايه ها، قطعات، مجموعه هاي مونتاژي، روابط و پارامترهاي پركاربرد، الگو (Template) تهيه مي گردد و در كاتالوگ هايي قرار داده مي شود تا با مراجعه به آنها بتوان به راحتي از آن موضوعات دوباره استفاده كرد. اين موضوعات با به اشتراك گذاشته شدن در دسترس ديگر ان نيز قرار مي گيرد. موضوعات ذخيره شده، پارامتريك و نسبت شرايط انعطاف پذير هستند. فرمان هاي محیط Product Knowledge Template در ساير محيط هاي كاري مانند Part Design نيز مشاهده مي شوند. در واقع امكانات آن در ارتباط با ساير محيط هاي كاري CATIA V5 قابل استفاده است...

کتاب آموزش کاتالوگ سازی و ایجاد الگو در محیط Product Knowledge Template نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش نحوه ایجاد الگو و کاتالوگ از نمايه ها، قطعات، مجموعه هاي مونتاژي، روابط و پارامترهاي پركاربرد در نرم افزار کتیا می باشد و کلیه دستورات محیط Product Knowledge Template نرم افزار کتیا در این کتاب به طور کامل شرح داده شده است. این کتاب مشتمل بر 286 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Creating a PowerCopy

Basic Tasks

Managing PowerCopies
Saving a PowerCopy in a Catalog
Instantiating a PowerCopy
Storing a Design Table in a PowerCopy
PowerCopies: Useful Tips
To know more about PowerCopies
Managing User Features
Introducing the UserFeature Definition window
Creating a User Feature
Creating and Instantiating a NLS User Feature - UDF
Saving a User Feature into a Catalog
Instantiating a User Feature
Assigning a Type to a User Feature
Referencing User Features in Search Operations
User Features: Useful Tips
User Features: Limitations
To know more about User Features
Managing Part and Assembly Templates
Introducing the Document Template Definition Window
Creating a Part Template
Instantiating a Part Template
Adding an External Document to a Document Template
Document Templates: Methodology
To know more about Part and Assembly Templates
To Know More about the Insert Object Dialog Box
Interactive Templates Quick Reference

Advanced Tasks

Working with the Scripting Language
Creating a Script
Starting from a Script Skeleton
Generating a Document from a Script
Using the Generative Script Language: Overview
Script Structure
Object Properties
Comments
Operators
Keywords
import Keyword
let Keyword
In Keyword
publish Keyword
Input Keyword
from Keyword
context Keyword
isa Keyword
Variables
Limitations
Generative Script Objects
Using the Generative Knowledge Commands
Specifying a Context
Declaring Input Data
Reusing Input Data: the let Keyword
Tips and Tricks
About Generic Naming
Message: "property does not exist"
Message: "feature could not be updated"
How to Specify a File Path - three methods
The Rectangular Pattern is not Generated
Importing Sketches: Recommendation
Specifying Strings: Recommendation
Use Cases
The Tow Hook
The Ladder
The Pocket Calculator
References
Using the Object Browser
Basic Wireframe Package
GSMCircle Object
GSMLine Object
GSMPlane Object
GSMPoint Object
Part Design
Part Shared Package
Fillet Object
ConstantEdgeFillet Object
Pattern Object
Standard Package
GSD Shared Package
GSD Package
Knowledgeware Expert
Mechanical Modeler

Product Knowledge Template Interoperability

ENOVIA VPM V5 Interoperability
Optimal CATIA PLM Usability for Product Knowledge Template
Working with Assembly Templates in ENOVIA VPM V5
Saving and Using Assembly Templates in ENOVIA VPM V5
Working with Assembly Templates in ENOVIA LCA Using VPM Navigator
Instantiating a Part Template From ENOVIA VPM V5 Using the Document Chooser
ENOVIAVPM Interoperability
Working with Assembly Templates in ENOVIAVPM

Workbench Description

Product Knowledge Template Menu Bar
Generative Knowledge Toolbar
Templates Creation Toolbar
Templates Instantiation Toolbar

Customizing for Product Knowledge Template

Knowledge
Language
Report Generation
Part Infrastructure for Knowledgeware Applications

Glossary
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش کاتالوگ سازی و ایجاد الگو در محیط Product Knowledge Template نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش کاتالوگ سازی و ایجاد الگو در محیط Product Knowledge Template نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش کاتالوگ سازی و ایجاد الگو در محیط Product Knowledge Template نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات