آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Expert نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Expert نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 20 آذر 1394 ، 07:11

 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از امكانات محیط Knowledge Expert نرم افزار کتیا، مي توان طرح هاي جديد را با استفاده از قواعد و قوانين پايه يا قوانين متعلق به يك شركت بررسي كرد و هرگونه مغايرت بين طرح هاي ايجاد شده و قوانين از قبل تعريف شده را مشخص نمود. به زبان ساده تر طراح قوانين و ضوابطي را پيش از طراحي تعريف مي كند تا طرح هاي جديد با استناد به اين قواعد و قوانين مهندسي استاندارد صحت پيدا كنند و هر گونه مغايرت بايد با تصحيح و تغيير طرح برطرف شود. روش حل مشكل و اجراي اين تغييرات را نيز CATIA V5 به طراح پيشنهاد مي دهد چون سيستم از قبل براي ارائه چنين پيشنهادهايي آموزش داده شده است. اين قواعد در CATIA V5 به Rule معروف هستند و بررسي آنها توسط نرم افزار Check ناميده مي شود. دانش يك فرد متخصص در چنين سيستمي وارد و به اشتراك گذاشته مي شود تا ديگران نيز بتوانند از اين دانش استفاده كنند. اين دانش ها و قواعد است كه بهترين شيوه و كاربردي ترين فرآيند را مشخص مي كند.

با تعريف ارائه شده از محیط Knowledge Expert مي توان نتيجه گرفت كه اين محيط كاري به صورت مستقل كارايي ندارد بلكه بايد از آن به عنوان يك ابزار در كنار ساير محيط هاي كاري براي بررسي طرح ها استفاده شود. زماني كه از يك قاعده تخطي مي شود، اقدام اصلاحي مطلوب به طراح پيشنهاد مي گردد. وضعيت بررسي طرح با آيكون سبز (نشان دهنده طرح معتبر) يا قرمز (نشان دهنده طرح غير معتبر) نمايش داده مي شود. اقدامات اصلاحي كه ممكن است بتواند مشكل را حل كند در منويي با مشخص كردن موضوعاتي كه بايد اصلاح شوند (در محيط گرافيكي نرم افزار) نشان داده مي شوند. به عنوان مثال، طراح مي تواند ضخامت يك قطعه را با توجه به جنس ماده مورد استفاده براي اطمينان از كفايت اين ضخامت براي ايجاد يك سوراخ بر روي آن مديريت كند. حال اگر طراح سوراخي به قطعه اضافه كرد و قواعد محیط Knowledge Expert تشخيص داد كه اين سوراخ بسيار نزديك به ديواره قطعه قرار گرفته است در منويي به طراح پيشنهاد مي دهد كه محل سوراخ بايد تغيير كند يا يك جزء تقويتي در محل قرارگيري سوراخ بايد به قطعه افزوده شود. طراح با انتخاب راه حل مناسب به سيستم اجازه حل مشكل را مي دهد...

کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Expert نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش نحوه ایجاد طرح های کاربردی و هوشمند در نرم افزار کتیا می باشد و کلیه دستورات محیط Knowledge Expert نرم افزار کتیا در این کتاب به طور کامل شرح داده شده است. این کتاب مشتمل بر 310 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Creating an Expert Check
Creating an Expert Rule

Basic Tasks

About RuleBases
Storing a Rule Base in a Catalog
Using a Rule Base Stored in a Catalog
Importing a Rule Base
Activating and Deactivating a Rule Base
Solving a Rule Base
About Rule Sets
Creating Rule Sets interactively
Activating and Deactivating a Rule Set
Displaying the Summary of Errors at the Rule Set Level
About Expert Checks
Performing an Expert Check Using the KWE Advanced Language
Using the Check Editor
Editing an Expert Check
Activating and Deactivating an Expert Check
Accessing the Expert Check in the Check Body
Highlighting Invalid Features
Generating a Check Report
Using the Check Analysis Tool
Performing a Global Analysis of Checks
Introducing the Default Check Report
Customizing Check Reports
About Expert Rules
Using the Rule Editor
Editing an Expert Rule
Using Knowledge Expert Language - KWE

Advanced Tasks

Launching a Check Correction Method
Defining Rules Working on UDFs
Creating Rules and Checks in VB Script

Reference

Using the Object Browser
Using the Objects Library
Automotive BiW Fastening Package
Electrical Package in Knowledge Expert
Equipment Support Structure Package
FSAnalysis Package
FSConstraint Package
FSGeometry Package
FSSharedAnalysis Package
FSSharedGeometry Package
Functions Package
Analysis Operators
Generative Knowledge
Knowledge Expert Functions
Mathematical Functions
Measures
Electrical User Functions
Messages and macros
Operators
Part Measures
Space Analysis
Space Analysis - Interference Checking
Strings
Knowledge Advisor package
Knowledge Expert Package
Mechanical Modeler Package
Optimization package
Part Design Package
PartShared Package
Product
Aerospace Sheet Metal Design Package
Sheet Metal Shared Package
Structure Detail Design
Structure Preliminary Layout Package
Structure Functional Design Package
Standard Package
Visualizable Type
List
Feature
Methods
Attributes
Topology package
TPSPackage

Knowledge Expert Interoperability

Optimal CATIA PLM Usability for Knowledge Expert
Importing a Rule Base With Links From a Catalog Saved in ENOVIA VPM V5
Importing a Rule Base From ENOVIA VPM V5

Workbench Description

Knowledge Expert Menu Bar
Knowledge Expert Toolbar

Customizing for Knowledge Expert

Knowledge
Language
Report Generation
Part Infrastructure for Knowledgeware Applications

Glossary
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Expert نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Expert نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کاربردی و هوشمند در محیط Knowledge Expert نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات