آموزش کتیا، کتاب آموزش ساخت قطعات ورق در محیط Sheetmetal Production نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش ساخت قطعات ورق در محیط Sheetmetal Production نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 19 آذر 1394 ، 14:17

 

 

 

 

 

در محیط Sheetmetal Production نرم افزار کتیا، قطعه مدل شده در محیط Generative SheetMetal Design از نظر قابليت ساخت (Manufacturing) مورد بررسي قرار مي گيرد. تحلیل Self Overlapping Checking System از اين دسته بررسي ها براي يافتن ناحيه هاي داراي هم پوشاني مي باشد. تركيب قابليت هاي محیط Sheetmetal Production و Generative SheetMetal Design تمامي مراحل طراحي تا توليد اين نوع قطعات را پوشش مي دهد. براي خم كردن ورق هايي با ضخامت و جنس هاي متفاوت حداقلي براي شعاع داخلي وجود دارد كه در صورت خم شدن ورق با شعاعي كمتر از آن، ورق به علت تنش هاي وارده به ناحيه خارجي خم ممكن است دچار شكست شود. با تكيه بر اين تئوري و تهيه جدولي از ورق هاي استاندارد و مشخص كردن حداقل شعاع خم براي هر كدام از آنها از ايجاد اين عيب در ساخت قطعات جلوگيري مي شود. محیط Sheetmetal Production ابزاري دارد كه پس از پايان طراحي قطعه در محیط Generative SheetMetal Design مي توان خم هاي موجود در قطعه را با اين جداول استاندارد مقايسه كرد تا هرگونه مغايرت در خصوص عدم رعايت حداقل شعاع داخلي خم به طراح گزارش داده شود.

بازبيني شعاع خم؛ تشخيص عدم تطابق شعاع خم با استاندارد ورق - تشخيص يك همپوشاني در گسترده قطعه

کتاب آموزش ساخت قطعات ورق در محیط Sheetmetal Production نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش بررسی و نحوه ساخت قطعات ورق در نرم افزار کتیا می باشد و کلیه دستورات محیط Sheet Metal Production نرم افزار کتیا در این کتاب به طور کامل شرح داده شده است. این کتاب مشتمل بر 44 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Entering The Workbench
Recognizing Walls
Using the Bending Wizard
Unfolding the Part
Checking Overlapping
Saving As DXF

User Tasks

Recognizing Walls
Using the Bending Wizard
Checking Features
Checking Overlapping
Checking Bend Radius
Checking Feature Fold/Unfold Visibility
Unfolding
Saving As DXF

Workbench Description

Menu Bar
Tool Bars
Specification Tree

Glossary
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش ساخت قطعات ورق در محیط Sheetmetal Production نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش ساخت قطعات ورق در محیط Sheetmetal Production نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش ساخت قطعات ورق در محیط Sheetmetal Production نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات