آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی ورقکاری در محیط های Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی ورقکاری در محیط های Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 19 آذر 1394 ، 14:07

 

 

 

 

 

 

 

روش خمکاری (Bending) يكي از پركاربردترين روش هاي ساخت قطعات مي باشد. اغلب بر روي اين قطعات فرم هاي استانداردي با منظورهاي متفاوت ايجاد شده است. مثال ساده اين نوع قطعات كيس دستگاه رايانه است. اين بار كه آن را براي تعويض سخت افزار باز مي كنيد با دقت بيشتري ساختار قاب آن را بررسي كنيد. براي مدل كردن اين نوع قطعات بايد از امكانات محیط Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design نرم افزار کتیا بهره جست. با توجه به اينكه فرآيند ساخت اين نوع قطعات با قطعاتي كه در محیط Part Design ساخته مي شوند متفاوت است محيط های كاري جداگانه اي براي آن در نظر گرفته شده است. آنچه كه وجود Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design را مهم مي سازد تمايل طراح به مشاهده طرح گسترده قطعه در هنگام مدل كردن آنها مي باشد. يك قطعه و ابعاد 50 در 50 ميلي متر و شعاع خم 3 ميلي متر را در نظر بگيريد. شما به عنوان سازنده بايد ماده لازم براي ساخت اين قطعه را از يك تسمه فولادي استاندارد از محل مناسب برش دهيد و از محل مناسب خم كنيد. اگر به هندبوك هاي مهندسي مكانيك مراجعه كنيد روابطي با ضرايب مشخص در آن ها آمده است تا توسط آن ها طول گسترده ورق محاسبه شود. شايد اين محاسبات براي قطعه ساده اين مثال امكان پذير باشد ولي در مورد قطعه اي پيچيده به سختي ممكن است و شايد هم امكان ناپذير باشد. در طراحي قطعه هر دو نماي گسترده و قطعه اصلي در كنار هم قابل مشاهده است تا از ايجاد طرح هاي غير منطقي جلوگيري شود. به عنوان مثال ممكن است هم پوشاني (Overlap) دو قسمت از ورق در بررسي گسترده يك قطعه خمكاري شده مشخص شود. مطمئناً نمي توان تكه اي از ورق را براي ساخت چنين قطعه اي از آن جدا كرد. محیط های Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design سرويسي ارائه مي دهد كه مي تواند اين هم پوشاني و برخوردها را در مدل اصلي و گسترده شناسايي كند. زماني كه از اين نوع قطعات و گسترده آنها نقشه تهيه مي شود محل هاي خم (Bend Axis) بر روی شكل گسترده ورق در نقشه به صورت خودكار مشخص مي شود. حتي با تهيه خروجي با قالب DXF می توان نقشه گسترده ورق را در نرم افزارهاي نقشه كشي دو بعدي مانند AutoCAD باز کرد.

در محیط Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design مي توان انواع فرم ها را بر روي ورق ايجاد كرد. نكته جالب اين است كه براي ايجاد اين فرم ها هيچ محدوديتي وجود ندارد زيرا مي توان با ساخت فرم هاي دلخواه و انتقال آن به اين محيط كاري فرم مورد نظر را با ايجاد يك مجموعه سنبه و ماتريس بر روي ورق منتقل كرد؛ يا با استفاده از ابزار ايجاد شده توسط كاربر، فرم ها و برش هايي را به طور هم زمان بر روي ورق ايجاد كرد.


در دو انتهاي محل خم شدن ورق در جايي كه دو خم به هم مي رسند شكاف هايي براي جلوگيري از چروكيدگي يا پاره شدن ورق در محل خم شدن ورق ايجاد مي شود (Relief). در محیط Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design انواع شكاف هاي از پيش تعريف شده به دو سوي يك خم افزوده مي شود...

کتاب های آموزش طراحی ورقکاری در محیط های Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی اجسام ورق و ورقکاری در نرم افزار کتیا می باشد و کلیه دستورات محیط های Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design نرم افزار کتیا در این دو کتاب به طور کامل شرح داده شده است. این کتاب ها مشتمل بر 405 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Entering the Workbench
Defining the Sheet Metal Parameters
Creating the First Wall
Creating the Side Walls
Creating a Cutout
Extracting Drawings from the Sheet Metal Part

User Tasks

Managing the Default Parameters
Editing the Sheet and Tool Parameters
Modifying the Bend Extremities
Computing the Bend Allowance
Recognizing Walls From an Existing Part
Creating Walls
Creating Walls from a Sketch
Creating Tangent Walls
Creating Walls From An Edge
Creating Bends on Walls
Manually Creating Bends from Walls
Creating Conical Bends
Creating Bends From a Line
Creating Local Fold and Unfold of Bends
Checking Overlapping
Creating Extrusions
Extruding
Creating Rolled Walls
Creating Swept Walls
Creating a Flange
Creating a Hem
Creating a Tear Drop
Creating a User Flange
Aggregating Bodies
Creating a Hopper
Unfolding
Folded/Unfolded View Access
Concurrent Access
Creating a Hole
Creating a Cutout
Stamping
Creating Standard Stamping Features
Creating a Flanged Hole
Creating a Bead
Creating a Circular Stamp
Creating a Surface Stamp
Creating a Bridge
Creating a Flanged Cutout
Creating a Stiffening Rib
Creating a Curve Stamp
Creating a Louver
Recognizing Stamping Features
Creating User-Defined Stamping Features
Creating a Punch with a Die
Creating a Punch with Opening Faces
Editing User-Defined Stamps
Patterning
Creating Rectangular Patterns
Creating Circular Patterns
Creating User-Defined Patterns
Mirroring
Creating a Local Corner Relief
Creating Corners
Creating Chamfers
Mapping Elements
Interoperability with Wireframe
Creating Points
Creating Lines
Creating Planes
Integration with Other Workbenches
Integration With Part Design
Integration With Weld Design
Integration with Generative Drafting
Defining Generative View Styles
Producing Drawings with Generative View Styles
Designing in Context
Designing in Context
Modifying the Design
Managing PowerCopies
Creating PowerCopies Features
Instantiating PowerCopies Features
Saving PowerCopies Features
Browsing the Sheet Metal Catalog
Looking For Sheet Metal Features
Saving As DXF

Workbench Description

Menu Bar
Generative Sheetmetal Toolbar
Constraints Toolbar
Reference Elements Toolbar
Specification Tree
Customizing
Customizing settings
Customizing Standard Files

Glossary
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی ورقکاری در محیط های Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی ورقکاری در محیط های Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی ورقکاری در محیط های Sheet Metal Design و Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات