آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کامپوزیت ها (Composites Design) در نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کامپوزیت ها (Composites Design) در نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 19 آذر 1394 ، 07:27

 

 

 

 

 

 

مواد مركب (Composite) كه در صنعت آن را با نام كامپوزيت نيز مي شناسيم از دو يا چند ماده مختلف تشكيل مي شوند كه براي ايجاد خواص متفاوتي و گاه بهتر از مواد تشكيل دهنده آن به كار گرفته مي شوند. مواد مركب معمول داراي ماده پليمري با پايه رزين مي باشند كه مواد اليافي تقويت كننده در داخل آن پراكنده شده اند. عواملي كه در مواد مركب يا كامپوزيت ها در اختيار طراح مي باشند و با تغيير آنها مي توان بسته به  موارد استفاده به خواص متفاوتي دست يافت شامل نوع رزين پايه، نوع الياف تقويت كننده، مقدار الياف موجود در ماده مركب، جهت الياف، تعداد لايه هاي به كار رفته، ضخامت كلي، جهت لايه ها نسبت به يكديگر و تركيب دو يا چند ماده مركب يا مواد مركب ديگر در ساختمان ماده مركب مي باشد. مواد مركب در مقايسه با فلزات و پلاستيك هاي بدون الياف تقويت كننده، به ويژه درمواردي كه نياز به وزن كم مي باشد، مزاياي چندي دارند. بر اساس دو پارامتر مقاومت و سفتي، مي توان موا د مركبي را انتخاب كرد كه طرح هاي حاصل از آن سبك تر از طرح هاي مربوط به فلزات و پلاستيك ها باشد. از اين روست كه از اين مواد براي ساخت بدنه اتومبيل ها، ساخت بدنه انواع ادوات نظامي مثل بدنه هليكوپتر، هواپيماهاي سبك، شكل به عنوان قسمت هاي محكم كننده سازه هاي T بدنه قايق ها، توليد ميله ها، لوله هاي جدار نازك، اجزاي هواپيما، مخازن تحت فشار، پوسته موتورهاي راكت، پوسته وسايل اندازه گيري و ظروف داراي شكل هاي نامتقارن به كار مي رود.

به نظر مي رسد آنچه كه لزوم وجود نرم افزاري براي طراحي كامپوزيت ها را ضروري مي سازد تفاوت بين طرح هاي فلزي و مواد مركب است. زيرا فلزات نوعاً همگن و با خواص مقاومت و سفتي ايزوتروپيك فرض مي شوند در حالي كه مواد مركب اساسا اينگونه نيستند. حضور لايه هاي الياف كه جهت قرار گيري آنها در هر لايه نسبت به لايه ديگر براي دستيابي به خواص مورد نظر متفاوت است، محاسبات مربوط به خصوصيات مكانيكي كامپوزيت ها را پيچيده مي سازد. اين تركيب پيچيده اهميت وجود نرم افزار پارامتريكي كه بتواند پارامترهاي موثر در طراحي مواد مركب را براي رسيدن به تركيب و طرح بهينه در حداقل زمان تغيير دهد مشخص مي كند.

ناحيه هاي يك صفحه كامپوزيتي طراحي شده در محیط Composites Design

نرم افزار CATIA V5 در محیط Composites Design اين سرويس را در اختيار طراحان صنايع نظامي تا صنايع اتومبيل سازي قرار مي دهد. نه تنها مي توان مواد مركب را طراحي كرد بلكه طراح مي تواند طرح را در محيط هاي كاري تحليل مدل هاي كامپوزيتي با استفاده از روش اجزاء محدود (Finite Elements Method) تحليل نماید و زمان طراحي را براي رسيدن به طرح مناسب كاهش دهد. محیط Composites Design داراي ابزاري براي محاسبه مركز ثقل، وزن، مساحت و هزينه ساخت طرح كامپوزيت مي باشد. مدل هاي صلب ساخته شده در محیط Part Design يا ساير نرم افزارهاي CAD را مي توان وارد محیط Composites Design نمود و آن را به يك مدل كامپوزيت شامل صفحات و الياف متعدد تبديل نمود...

کتاب آموزش طراحی کامپوزیت ها (Composites Design) در نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی اجسام و مواد کامپوزیت در نرم افزار کتیا می باشد و کلیه دستورات محیط Composites Design نرم افزار کتیا در این کتاب به طور کامل شرح داده شده است. این کتاب مشتمل بر 191 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Entering the Composites Design Workbench
Defining the Composites Parameters

User Tasks

Creating Preliminary Design
Defining a Zones Group
Defining a Zone
Defining a Transition Zone
Running the Connection Generator
Defining a Transition Zone
Creating an ITP
Creating a Solid From Zones
Importing
Importing a Laminate
Creating Plies
Creating a Stack-up File From Zones
Defining a Plies Group
Creating Plies From Zones
Creating Plies Manually
Applying a Symmetry to Plies
Creating a Core
Creating a Stack-Up File From Plies
Creating a Limit Contour
Creating a 3D Multi-Splice for Plies
Exploding Plies
Analyzing
Launching the Numerical Analysis
Creating a Core Sampling
Creating Manufacturing Process
Creating a Manufacturing Document
Swapping the Skin
Defining the EOP
Defining the EEOP
Defining the MEOP
Defining the Material Excess
Analyzing the Producibility
Flattening
Exporting Data
Exporting Ply Data
Removing Ply Shells
Interoperability With Wireframe
Creating Points
Creating Lines
Creating Planes
Creating Circles
Interoperability With Generative Shape Design
Joining Surfaces or Curves
Interoperability With Drafting

Composites Interoperability

Optimal CATIA PLM Usability for Composites Design

Workbench Description

Menu Bar
Parameters Toolbar
Preliminary Design Toolbar
Import Laminate Toolbar
Plies Toolbar
Analysis Toolbar
Manufacturing Toolbar
Data Export Toolbar
Wireframe Toolbar
GSD Toolbar
Specification Tree

Glossary
Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کامپوزیت ها (Composites Design) در نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کامپوزیت ها (Composites Design) در نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی کامپوزیت ها (Composites Design) در نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات