آموزش کتیا، کتاب آموزش پردازش ابر نقاط (Cloud of Points) در محیط Digitized Shape Editor نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش پردازش ابر نقاط (Cloud of Points) در محیط Digitized Shape Editor نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 15 آذر 1394 ، 21:03

 

 

 

 

 

 

 

محیط Digitized Shape Editor نرم افزار کتیا، ابزار قدرتمندي براي وارد كردن و پردازش ابر نقاط (Cloud of Points) مي باشد. ابر نقاط مجموعه اي از داده هاي هزاران نقطه با مختصات سه بعدي مي باشد كه حاصل داده برداري نقطه اي از قطعات است، به عبارت بهتر هدف از استفاده از امکانات محیط Digitized Shape Editor مديريت و ويرايش داده هاي نقطه اي قبل از ورود آنها به محیط Quick Surface Reconstruction، DMU Navigator و 3Axis Surface Machining و انجام عمليات ويرايش در اين محيط كاري بر روي آنها است. پس از انتقال داده ها به محیط  Digitized Shape Editor بر روي آنها عمليات مرتب سازي، كاهش حجم نقاط، ايجاد مدل مش و ايجاد سيم انجام مي شود و در انتها كيفيت آنها توسط ابزارهاي تشخيص عيب تجزيه و تحليل مي شود. محیط Digitized Shape Editor در ابتداي فرآيند مهندسي معكوس قرار مي گيرد، پس از دستگاه هاي داده برداري و قبل از انجام طراحي مكانيكي و طراحي مدل هاي سطح، داده ها ابتدا از Digitized Shape Editor عبور مي كند. اطلاعات ورودي مي تواند در قالب هاي استاندارد ASCII ،IGES و STL وارد اين محيط كاري شود...

کتاب آموزش پردازش ابر نقاط (Cloud of Points) در محیط Digitized Shape Editor نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش نحوه وارد كردن (Import)، پردازش ابر نقاط (Cloud of Points)، ايجاد مدل مش، ايجاد سيم و... در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 328 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Starting the Digitized Shape Editor Workbench
Importing a File
Meshing the Cloud of Points
Checking the Quality of the Mesh
Creating Curves

User Tasks

Managing Digitized Shape Editor Documents
Opening a new CATPart Document
Opening an existing Digitized Shape Editor Document
Importing Files from V4
Using the Keyboard
Saving a Digitized Shape Editor Part
Importing Files
Importing Files
Exporting a Cloud
Exporting to ASCII keeping the Scans
Exporting to STL
Exporting to cgo
Editing Clouds
Activating a Portion of a Cloud
Filtering by Sphere
Remove
Adaptive Filtering
Protecting Characteristic Lines
Aligning Clouds
Aligning using the Compass
Aligning Clouds with Constraints
Aligning Clouds using Spheres
Aligning a Cloud with a Cloud
Aligning a Cloud with Surfaces
Aligning a Cloud with Points
Use Align Transformation
Tips to align Clouds
Meshes
Mesh Creation
Offsetting a Mesh
Rough Offset
Flip Edges
Smoothing Meshes
Mesh Cleaner
Fill Holes
Interactive Triangle Creation
Decimating Meshes
Optimizing Meshes
Operations
Merging Cloud of Points
Meshes Merge
Split
Trimming or Splitting a Mesh
Creating Scans or Curves
Projecting Curves
Cutting by Planar Sections
Creating Scans
Free Edges
Creating Associative 3D Curves
Creating Associative 3D Curves on a Scan
Curves from Scans
Performing a Curvature Analysis
Display Options
Information
Analyzing Distances Between Two Sets of Elements
Transformations
Performing a Symmetry on Geometry
Translating Geometry
Rotating Geometry
Transforming Geometry by Scaling
Transforming Geometry by Affinity
Transforming Elements From an Axis to Another
Interoperability
Updating Your Design
Using the Historical Graph
Creating Datums
Using Points in Generative Shape Design
Managing Geometrical Sets
Selecting Using Multi-Output

Workbench Description

Menu Bar
Creation Toolbars
Geometrical Sets
Import and Export
Cloud Edition
Reposit
Mesh
Operations
Scan Creation
Curve Creation
Analysis
Transformations
WireFrame
Analysis Toolbars
Display Options
Specification Tree

Glossary
Index

جهت دریافت کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش پردازش ابر نقاط (Cloud of Points) در محیط Digitized Shape Editor نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش پردازش ابر نقاط (Cloud of Points) در محیط Digitized Shape Editor نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش پردازش ابر نقاط (Cloud of Points) در محیط Digitized Shape Editor نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات