آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در محیط FreeStyle Shaper Optimizer & Profiler نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در محیط FreeStyle Shaper Optimizer & Profiler نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
يكشنبه ، 15 آذر 1394 ، 15:35

 

 

 

 

 

 

ماژول Shape Design & Styling نرم افزار کتیا، به طراح این امكان را مي دهند تا سطوحي با فرم هاي پيچيده را ايجاد و آنها را بررسي مهندسي نماید. اين سطوح مي تواند رويه بدنه هواپيما يا يك اتومبيل، شكل آج هاي يك تاير يا حتي رويه يك بطري تزئيني باشد. كيفيت بالاي ارائه (Rendering) محصولات با استفاده از امكانات برخي از محيط هاي كاري اين مجموعه باعث توانا شدن طراح به واقعيت بخشيدن به طرح هاي مجازي خود مي شود...

کتاب آموزش طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در محیط FreeStyle Shaper Optimizer & Profiler نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی سطوح سه بعدي فرم آزاد و همچنین طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 525 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Starting the FreeStyle Workbench
Creating a First Surface
Editing the Surface
Creating a Second Surface
Creating a Blend Between Surfaces
Applying a Global Deformation

Basic Tasks

Opening a New CATPart Document
Importing and Exporting Files
Creating and Managing Curves
Creating Associative 3D Curves
Creating Associative 3D Curves on a Scan
Creating Associative 3D Curves
Creating Curves on Surface
Projecting Curves
Creating Blend Curves
Styling Corners
Matching Curves
Editing Curves Using Control Points
Smoothing Curves
Extrapolating Curves
Extending Curves
Trimming Curves
Concatenating Curves
Fragmenting Curves
Approximating/Segmenting Procedural Curves
Creating and Managing Surfaces
Manipulating Surfaces Using the Compass
Rotating Surfaces Using the Compass
Creating Planar Surfaces
Creating 3-Point Surfaces
Creating 4-Point Surfaces
Creating a Surface on an Existing Surface
Extruding Surfaces
Creating Revolution Surfaces
Offsetting Surfaces
Extrapolating Surfaces
Creating Blend Surfaces
Creating an ACA Fillet
Creating Filling Surfaces
Creating Associative Filling Surfaces
Performing a Symmetry on Geometry
Editing Surfaces Using Control Points
Editing a Surface Boundary
Using Manipulators
Smoothing Surfaces
Matching Surfaces
Multi-Side Matching
Extending Surfaces
Redefining Surfaces Limits
Restoring a Surface
Concatenating Surfaces
Fragmenting Surfaces
Disassembling Elements
Approximating Procedural Surfaces
Copying Geometric Parameters
Creating a Continuity Constraint
Analyzing Curves and Surfaces
Checking Connections Between Surfaces
Checking Connections Between Curves
Performing a Curvature Analysis
Analyzing Distances Between Two Sets of Elements
Using Dynamic Cutting Planes
Analyzing Using Highlight Lines
Performing a Surfacic Curvature Analysis
Performing a Draft Analysis
Mapping an Environment on a Surface
Analyzing Using Isophotes - P1 Mode
Analyzing Using Isophotes - P2 Mode
Analyzing Using Highlights
Manipulating Light Sources
Generic Tools
Creating Datums
Keeping the Initial Element
Inserting in a New Geometrical Set
Creating a Temporary Analysis
Auto-detection
Setting the Manipulators Attenuation Factor
Displaying Manipulators On Elements
Displaying Control Points Temporarily
Setting FreeStyle Visualization Options
Displaying Geometric Information on Elements
Displaying a Part Symmetrically
Managing the Compass
Defining an Axis System
Working with a 3D Support
Using the Stretch View Analysis Tool
Manipulating Views
Defining Views
Analyzing Using Parameterization
Selecting a Support
Editing and Keeping a Point
Selecting Using Multi-Selection
Selecting Using Multi-Output

Advanced Tasks

Using the FreeStyle Optimizer
Fitting a Curve to a Cloud of Points
Fitting a Surface to a Cloud of Points
Globally Deforming Surfaces
Analyzing Reflect Curves
Creating Inflection Lines
Interoperability Between the FreeStyle Shaper & Optimizer
Creating Four-Points Patches
Deforming the Surface Limits
Fitting the Surface to a Cloud of Points
Analyzing the Surface
Smoothing the Surface
Extracting the Surface
Using the FreeStyle Profiler
Creating a Net Surface
Creating a Styling Sweep
Managing Geometrical Sets and Ordered Geometrical Sets
Inserting Geometrical Sets
Managing Geometrical Sets
Managing Ordered Geometrical Sets
Hiding/Showing Geometrical Sets and Ordered Geometrical Sets and Their Contents
Interoperability with Part Design
Creating a Sketch and a Pad
Creating a Surface
Splitting the Pad
Modifying the Splitting Surface
Interoperability with Wireframe
Creating Points
Creating Lines
Creating Planes
Creating Circles

FreeStyle Interoperability

Optimal CATIA PLM Usability for FreeStyle

Workbench Description

Menu Bar
Select Toolbar
Creation Toolbars
Modification Toolbars
Analysis Toolbar
Generic Tools Toolbar
FreeStyle Dashboard
FreeStyle Constraints Toolbar
Views Toolbar
Wireframe Toolbar
Specification Tree

Customizing

FreeStyle Shaper, Optimizer & Profiler

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در محیط FreeStyle Shaper Optimizer & Profiler نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در محیط FreeStyle Shaper Optimizer & Profiler نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در محیط FreeStyle Shaper Optimizer & Profiler نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات