آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی اتصالات بدنه اتومبیل در محیط Automotive BiW Fastening نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی اتصالات بدنه اتومبیل در محیط Automotive BiW Fastening نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 14 آذر 1394 ، 21:23

 

 

 

 

 

 

عبارت Body In White به بدنه يك اتومبيل پس از جوش يا پيچ شدن اجزاء به يكديگر قبل از سوار كردن درب ها و تزئينات داخلي و رنگ كردن آن اطلاق مي شود. با استفاده از امكانات محیط Automotive Body-In-White Fastening نرم افزار کتیا، اتصالات (Fastener) بدنه اتومبيل براي سوار كردن اجزاء آن در كنار هم طراحي مي شود. محیط Automotive Body-In-White Fastening فناوري هاي جوش، پرچ و استفاده از چسب و درزگي را در خود جاي داده است. پس از انتخاب اين اتصالات مي توان گزارش هايي شامل مختصات محل قرارگيري اتصالات و مشخصات قطعات متصل به هم در آن نقطه را استخراج كرد...

کتاب آموزش طراحی اتصالات بدنه اتومبیل در محیط Automotive BiW Fastening نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی اتصالات بدنه (اتصالات جوش، پرچ، چسب و...) اتومبیل در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 206 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Customizing the BiW Fastening Application Standard File
Adding a New Process Type
Defining Symbols
Entering the Workbench
Setting up a CATIA Reference Product with BiW Fastening Parameters

Basic Tasks

Creating Joints
Creating Joint Bodies
Creating Spot Fasteners
Displaying Process Category Parameters
Creating Curvebeads
Using Tools
Reporting
Exporting
Importing
Isolating Features
Transforming
Copying/Pasting elements
Renaming Features
Editing Fasteners' Properties

Using Tools

Creating Features using the Datum Mode
Displaying Joined Parts in a Balloon

Reporting

Creating Structural Reports
Creating Flat Reports
Reporting Using CATUtil
Reporting Using a Batch

Transforming

Creating Mirror/Copy Elements
Creating Translate/Copy Elements

Advanced Tasks

Running the Fastening Rules Analysis
Searching Automotive BiW Features
Integration With Drafting
Measure Tools

Automotive Body In White Fastening Interoperability

Optimal CATIA PLM Usability for Automotive BiW Fastening

Workbench Description

Menu Bar
Automotive BiW Fasteners Toolbar
Welding Toolbar
Adhesive Toolbar
Sealant Toolbar
Unspec Toolbar
Mechanical BiW Fasteners Toolbar
Analysis Toolbar
Tools Toolbar
Measure Toolbar
Specification Tree
Customizing
General Settings
BiW Fastening Application Display User Settings

Index

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی اتصالات بدنه اتومبیل در محیط Automotive BiW Fastening نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی اتصالات بدنه اتومبیل در محیط Automotive BiW Fastening نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی اتصالات بدنه اتومبیل در محیط Automotive BiW Fastening نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات