آموزش کتیا، کتاب آموزش محاسبه طول کابل مصرفی در مجموعه های مونتاژی در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش محاسبه طول کابل مصرفی در مجموعه های مونتاژی در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 13 آذر 1394 ، 07:27

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که در محیط ورقکاری نرم افزار کتیا (Generative Sheet Metal Design) بیان شد، كه پس از طراحي قطعاتي كه با روش خمکاری (Bending) ساخته مي شوند، مي توان گسترده آنها را براي محاسبه مساحت ورق مورد نياز و رسيدن به ابعاد مطلوب پس از خمكاري مشاهده نمود. در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار کتیا نيز وظيفه مشابهي را نسبت به سيستم كابل هاي يك مجموعه مونتاژي بر عهده دارد. يك كابل در يك ماشين از مسيرهاي پرپيچ و خم براي رسيدن به مقصد عبور مي كند و تخمين دقيق طول آن مشكل است اما در محیط Electrical Harness Flattening مي توان طول رشته هاي كابل مورد نياز را محاسبه نمود و نقشه هاي دوبعدي آن را با كمك محیط نقشه کشی صنعتی کتیا (Generative Drafting) ایجاد نمود...

کتاب آموزش محاسبه طول کابل مصرفی در مجموعه های مونتاژی در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش محاسبه و تخمین دقیق طول کابل های مصرفی و موجود در مجموعه های مونتاژی الکتریکی در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 228 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Accessing the Electrical Harness Flattening Workbench
Defining the Harness Flattening Parameters
Extracting Data
Flattening the Harness
Generating a Drawing
Synchronizing Bundle Segments

User Tasks

Entering the Workbench
Defining the Harness Flattening Parameters
General Parameters
Flattening Orientation
Scaling Options while Flattening
Synchronization
Drawing
Extracting 3D Data
Flattening the Harness
Straightening Bundle Segments
Rotating Bundle Segments
Rotating Bundle Segments whatever the Selected Plan
Bending Bundle Segments
Rolling Bundle Segments
Scaling Bundle Segments
Synchronizing the Environment
Generating the HTML Report during the Synchronization
Viewing Related Objects
Using the Drawing Capabilities
Customizing a Drawing View
Personalizing Line Types
Creating Wire Annotations
Integrating the Graphic View Style (GVS)
Generating Dress-up Automatically
Creating Intra-Technological Feature Dimensions
Creating Text Templates
Storing Text Templates in a Catalog
Annotating Drawings Using Text Templates
Filtering Wires Based on External Configuration System
Defining the Report Format
Generating a Report
Electrical Integration from External Data
Environment Settings
Setting up the Electrical Process Interfacing
Selecting Systems from External Data
Placing Devices from External Data
Creating the Cable Harness
Placing Internal Splices
Automatic Routing
Exporting Data from CATIA
Electrical and Knowledge
Electrical User Functions
Electrical Package in Knowledge Expert

Electrical Application Interoperability

ENOVIA V5 Interoperability
Working with Electrical Data
Optimal CATIA PLM Usability
Using ENOVIA Catalog for Electrical Mapping
Loading an iXF Document with VPM Navigator

Workbench Description

Menu Bar
Toolbars
Electrical Workbench Specification Tree

Customizing

Electrical Harness Flattening
Cache Management
Administration
Creating a CATCollectionStandard Variable

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش محاسبه طول کابل مصرفی در مجموعه های مونتاژی در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش محاسبه طول کابل مصرفی در مجموعه های مونتاژی در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش محاسبه طول کابل مصرفی در مجموعه های مونتاژی در محیط Electrical Harness Flattening نرم افزار CATIA

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 13 آذر 1394 ، 14:32
 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات