آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سه بعدی محصولات الکتریکی در محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سه بعدی محصولات الکتریکی در محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 12 آذر 1394 ، 19:14

 

 

 

 

 

 

 

حیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار کتیا، جهت صنايع ساخت و مونتاژ طراحي شده است تا توسط آن يك مدل سه بعدي كامل از محصولات الكتريكي با در اختيار داشتن كاتالوگ مدل اجزاي آن ايجاد شود. با استفاده از قطعات سه بعدي با خصوصيات ابعادي و شكلي دقيق، ماكت ديجيتالي محصول ايجاد مي شود يعني سيستم كابل هاي بين قطعات مختلف ايجاد، طول كابل مورد نياز محاسبه و سرانجام نقشه هاي دوبعدي آنها استخراج مي شود. محیط Electrical 3D Design & Documentation، مجموعه اي از دو محيط كاري مستقل Electrical 3D Design Assembly و Electrical 3D Design Part مي باشد كه به ترتيب براي طراحي در سطح مونتاژ و قطعه اختصاص يافته اند...

کتاب آموزش طراحی سه بعدی محصولات الکتریکی در محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش ايجاد مدل سه بعدي كامل از محصولات الكتريكي در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 144 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

User Tasks

Using Electrical 3D Design & Documentation
Entering the Electrical Assembly Design Workbench
Entering the Electrical Part Design Workbench
Defining Electrical Devices
Defining an Equipment
Defining an Electrical Connector
Defining Electrical Connection Points
Defining a Cavity
Defining a Termination
Defining a Connector Connection Point
Defining a Bundle Connection Point
Defining a Cavity Connection Point
Creating Supports
Connecting/Disconnecting Devices
Connecting Electrical Devices
Disconnecting Electrical Devices
Using Catalogs
Connecting Devices by Drag & Drop at Placement
Using Smart Placement from Catalog
Creating a Geometrical Bundle
Creating a Bundle Segment Document
Defining the Segment Parameters
Defining the Segment Route Constraints
Creating an Electrical Bundle
Selecting External Data Systems
Routing Wires from External Data
Managing Links from External Data
Viewing Related Objects
Defining the Harness Flattening Parameters
Extracting Data
Flattening the Harness
Rotating Bundle Segments
Rotating Bundle Segments whatever the Selected Plan
Bending Bundle Segments
Scaling Bundle Segments
Synchronizing the Environment
Generating the HTML Report during the Synchronization
Electrical 3D Design and Documentation Page 1
Using the Drawing Capabilities
Customizing a Drawing View
Generating a Drawing
Creating Wire Annotations
Creating Intra-Technological Feature Dimensions
Creating Text Templates
Storing Text Templates in a Catalog
Annotating Drawings Using Text Templates
Defining the Report Format
Generating a Report

Workbench Description

Assembly Toolbars
Part Toolbars

Customizing

General
Harness Flattening
Harness Management
Wire Routing
Electrical Process Interfacing
Part Infrastructure
Drafting

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سه بعدی محصولات الکتریکی در محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سه بعدی محصولات الکتریکی در محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سه بعدی محصولات الکتریکی در محیط Electrical 3D Design & Documentation نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات