آموزش کتیا، کتاب آموزش شرح عملیاتی سیستم های الکتریکی در محیط Electrical System Functional Definition نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش شرح عملیاتی سیستم های الکتریکی در محیط Electrical System Functional Definition نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 12 آذر 1394 ، 14:48

 

 

 

 

 

 

محیط Electrical System Functional Definition نرم افزار کتیا، جهت ايجاد شرح عملياتي (Functional Definition) سيستم هاي الكتريكي به کار می رود و در اولين مرحله از فرآيند مهندسي اين نوع سيستم ها قرار مي گيرد. شرح عملياتي به صورت مستقل از طراحي سه بعدي انجام مي شود و ساختار يك سيستم الكتريكي را نشان مي دهد. در اين شرح، اجزاء و ارتباط بين آنها مشخص مي شود و با آن مي توان عملكرد سيستم را بررسي كرد . اين سيستم مي تواند مدار يك تايمر يا يك رادار باشد كه با استفاده از يك سيگنال ورودي، شكل سيگنال خروجي را نشان مي دهد. بايد به اين نكته اشاره كرد كه با قرار گرفتن CATIA در کنار ENOVIA مي توان از اين امكان استفاده كرد. به بيان ساده تر محیط Electrical System Functional Definition، یکی از محيط هاي كاري مستقل CATIA V5 نیست و نمي توان آن را در كنار مجموعه محيط هاي كاري نرم افزار مشاهده كرد مگر اينكه كاربر ENOVIA نيز بود...

يكي از منوهاي Electrical System Functional Definition برای تعریف سیگنال

 کتاب آموزش شرح عملیاتی سیستم های الکتریکی در محیط Electrical System Functional Definition نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی جهت ايجاد شرح عملياتي (Functional Definition) سيستم هاي الكتريكي در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 145 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Creating a New System
Creating Equipment
Creating Connectors
Creating a Signal
Connecting
Saving Your System

User Tasks

Installing Electrical System Functional Definition
Starting Electrical System Functional Definition
Creating, Opening & Saving Documents
Creating New Documents
Opening Existing Documents
Closing Documents
Saving Documents
Saving All Documents
Creating Components
Equipment
Connectors
Contact Points
Signals
Copy & Paste
Offsheet Connectors
Working with Catalogs
Store in Catalog
Import from Catalog
Navigating, Editing, Moving, Deleting
Generating a Graphical Preview
Finding Components
Jumping to Connected Objects
Editing Attributes in the Properties View
Editing Attributes in the BOM View
Editing Component Properties
Browsing Signal End Point Attributes
Moving Components Using Cut & Paste
Deleting Components
Electrical Connections
Assigning Signals
Assigning Equipment, Connectors & Contact Points
Connection Flags
Fine-tuning Connections
Making Off Sheet Connections
Analyzing System Connections
Using Data from Other Applications
Printing System Information
Importing & Exporting Systems
About Neutral Files
Importing Systems & Connections
Exporting Systems
Interoperability with Electrical Library
Mapping Functional to Physical
Generating Functional from Physical
Interoperability with ENOVIA V5
Creating New Systems
Opening Existing Systems
Saving Systems in ENOVIA V5
Electrical Integration from Functional Data

Workbench Description

Webtree Toolbar
Document Toolbar
Workshop Commands & Functional Components
Tree View

Customizing

Customizing Electrical System Functional Definition
Setting General Preferences
Setting Units

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش شرح عملیاتی سیستم های الکتریکی در محیط Electrical System Functional Definition نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش شرح عملیاتی سیستم های الکتریکی در محیط Electrical System Functional Definition نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش شرح عملیاتی سیستم های الکتریکی در محیط Electrical System Functional Definition نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات