آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
پنجشنبه ، 12 آذر 1394 ، 13:45

 

 

 

 

 

 

 

 

در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار کتیا، سيستم كابل هاي يك ماكت ديجيتالي با استفاده از شرح عملياتي طراحي شده در محیط Electrical System Functional Definition، طراحي و مدل مي شود. به نظر مي رسد ايجاد و مديريت سيستم كابل هاي يك ماكت ديجيتالي به دليل پيچيدگي آن از مشكل ترين مراحل طراحي يك ماكت ديجيتالي باشد. پس از تكميل اين مراحل، كاربر مي تواند تمام ارتباط هاي الكتريكي بين تجهيزات را شبيه سازي و صحت عمليات كابل كشي را بررسي كند تا از ارتباط مجموعه ها اطمينان حاصل شود. همچنين مي توان در يك كلاف شامل تعداد زيادي سيم، سيم مورد نظر و اجزاي متصل به آن را يافت. طراح مي تواند با استفاده از شرح عملياتي كه براي سيستم الكتريكي در محیط Electrical System Functional Definition ايجاد كرده است سيستم ارتباطات كابلي را ايجاد و مسير عبور سيگنال را از كابل هاي مدل شده تعيين نماید.

کتاب آموزش طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی و مدیریت سیستم کابل های ماکت دیجیتالی در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 249 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Accessing the Workbench
Creating the Bundle
Selecting Systems with External Data
Routing Wires from External Data

User Tasks

Starting
Creating the Session
Creating a Bundle
Defining the Working Context for the Routing
Working with External Data
Selecting Systems
Routing Wires
Routing Equipotentials Automatically
Working with Electrical Functional Definition
Selecting the Signal
Creating a Wire
Routing Wires Automatically
Modifying a Wire Route
Deleting a Wire
Working with Signal Routes
Reconciling Objects
Creating a Signal Route
Deleting a Signal Route
Electrical Integration Scenarios
Electrical Integration from External Data
Environment Settings
Setting up the Electrical Process Interfacing
Selecting Systems from External Data
Placing Devices from External Data
Creating the Cable Harness
Placing Internal Splices
Automatic Routing
Exporting Data from CATIA
Electrical Integration from Functional Data
Working with Wire Connections
Creating a Wire Connection
Moving a Wire Connection
Deleting a Wire Connection
Merging Wire Connections
Splitting Wire Connection
Accessing Data From Catalog Using Electrical Library
Getting Wire References
Resolving Internal Splices
Exporting Wires
Managing the Wire Extremities
Simulating the Routing
Managing Pathway/Signal Compatibility with Knowledgeware during Automatic Routing
Filtering Wires Based on External Configuration System
Editing Electrical Properties
Viewing Related Objects
Electrical and Knowledge
Electrical User Functions
Electrical Package in Knowledge Expert

Electrical Application Interoperability

ENOVIA V5 Interoperability
Working with Electrical Data
Optimal CATIA PLM Usability
Using ENOVIA Catalog for Electrical Mapping
Loading an iXF Document with VPM Navigator

Workbench Description

Menu Bar
Toolbars
Specification Tree
Electrical Workbench Specification Tree

Customizing

Electrical Wire Routing
Electrical Mapping
Electrical Process Interfacing
Using Compatibility Table
Cache Management
Electrical Data Exchange Format
Describing the iXF Electrical Schema
Considering the iXF Schema in Greater Depth

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات