آموزش کتیا، کتاب آموزش مدیریت قطعات الکتریکی در محیط Electrical Library نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش مدیریت قطعات الکتریکی در محیط Electrical Library نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 11 آذر 1394 ، 21:24

 

 

 

 

 

 

 

 

در محیط Electrical Library نرم افزار کتیا، تجهيزات الكتريكي تعريف مي شوند. محیط Electrical Library امكان تهيه و مديريت قطعات الكتريكي، اتصالات و كابل هاي مورد استفاده را در كاتالوگ هاي ديجيتالي فراهم آورده است تا همواره قطعات مورد نياز را براي ايجاد ماكت هاي ديجيتالي در اختيار داشته باشند. خصوصيات اين تجهيزات قابل ويرايش است، مثلا مي توان قطر و شكل مقطع، رنگ و مقدار شعاع خم مجاز يك كابل را تغيير داد. سرويس جديدي كه به منظور بهينه سازي فرآيند كار در Electrical Library قرار گرفته است كنترل قطعات و رابطه هاي بين آن ها در فضاي سه بعدي توسط دياگرام هاي عملياتي مي باشد.

اين محيط كاري مجموعه اي از دو محيط كاري مستقل Electrical Assembly Design و Electrical Part Design است كه به ترتيب براي طراحي در سطح مونتاژ و قطعه اختصاص يافته اند. اين دو محيط كاري مشابه محيط Electrical System Functional Definition هستند با اين تفاوت كه كاملترند...

کتاب آموزش مدیریت قطعات الکتریکی در محیط Electrical Library نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش تهيه و مديريت قطعات الكتريكي، اتصالات و كابل هاي مورد استفاده در كاتالوگ هاي ديجيتالي در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 350 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Entering the Electrical Part Design Workbench
Defining a Single Insert Connector
Defining a Cavity Connection Point
Entering Electrical Assembly Design Workbench
Accessing Data Through a Catalog
Connecting Electrical Devices
Adding Electrical Behavior to Element Within the Assembly
Inserting New Electrical Part

User Tasks

Using Electrical Library
Entering the Electrical Assembly Design Workbench
Entering the Electrical Part Design Workbench
Defining Electrical Devices
Defining an Equipment
Defining an Electrical Connector
Defining a Filler Plug
Defining a Contact
Defining a Shell
Defining a Back Shell
Defining a Mounting Equipment
Defining Electrical Connection Points
Defining a Cavity
Defining a Termination
Defining a Connector Connection Point
Defining a Bundle Connection Point
Defining a Cavity Connection Point
Defining a Back Shell Connection Point
Creating Supports
Creating Standard Supports
Creating Retainers
Creating an Adaptative Part
Creating Protections
Connecting/Disconnecting Devices
Connecting Electrical Devices
Disconnecting Electrical Devices
Importing Electrical Specifications to Design the 3D Implementation
Working with External Systems
Selective Loading in Electrical Products
Importing Electrical External Data for 3D Implementation
Selecting Systems from External Data
Reconciling External Systems and Physical data
Managing Links from External Data
Removing a Link to a Device
Linking Devices from External Data
Replacing a Device from External Data
Placing Internal Splice by Drag and Drop
Displaying Location Information from External Electrical Specification
Working with Electrical Functional Definition
Placing Physical Devices from Functional Data
Removing Functional Link
Adding Link to Component from Functional Data
Electrical Integration Scenarios
Electrical Integration from External Data
Environment Settings
Setting up the Electrical Process Interfacing
Selecting Systems from External Data
Placing Devices from External Data
Creating the Cable Harness
Placing Internal Splices
Automatic Routing
Exporting Data from CATIA
Electrical Integration from Functional Data
Using Catalogs
Opening Existing Documents Using the Browse Window
Storing a Device
Refining the Catalog Mapping for the Device Storage
Connecting Device by Drag & Drop at Placement
Connecting Contacts by Drag & Drop at Placement
Using Smart Placement from Catalog
Using Smart Move
Working with Wires
Creating Wires Interactively
Creating a Catalog
Creating the Wire References
Describing the CSV File
Editing the Wire Properties
Editing Electrical Properties
Viewing Related Objects
Electrical and Knowledge
Electrical User Functions
Electrical Package in Knowledge Expert

Electrical Application Interoperability

ENOVIA V5 Interoperability
Working with Electrical Data
Optimal CATIA PLM Usability
Using ENOVIA Catalog for Electrical Mapping
Loading an iXF Document with VPM Navigator

Workbench Description

Menu Bar
Toolbars
Electrical Workbench Specification Tree

Customizing

General
Electrical Library Access
Electrical Mapping
Electrical Process Interfacing
Electrical Data Exchange Format
Describing the iXF Electrical Schema
Considering the iXF Schema in Greater Depth

Methodology

Protection of Given Length Methodology
Creating a Protection of Given Length
Instantiating a Protection of Given Length
Using Back Shells as Guiding Supports

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش مدیریت قطعات الکتریکی در محیط Electrical Library نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش مدیریت قطعات الکتریکی در محیط Electrical Library نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش مدیریت قطعات الکتریکی در محیط Electrical Library نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات