آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل مجموعه مونتاژی بر روی مدل دیجیتالی در محیط Electrical Harness Assembly نرم افزار CATIA

             
آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل مجموعه مونتاژی بر روی مدل دیجیتالی در محیط Electrical Harness Assembly نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
چهارشنبه ، 11 آذر 1394 ، 20:26

 

 

 

 

 

 

 

در محیط Electrical Harness Installation نرم افزار کتیا، سيستم كابل يك مجموعه مونتاژي بر روي مدل ديجيتالي آن پياده سازي مي شود. اين محيط كاري مخصوص مونتاژ كابل هاي سيستم هاي الكتريكي در كنار ساير قطعات يك مجموعه مي باشد. مسير عبور دسته اي از كابل ها با روش هايي همچون عبور كابل از نقاط مشخص، تبعيت مسير عبور كابل از فرم خارجي بدنه، عبور كابل از نگه دارنده هاي مخصوص سيستم هاي الكتريكي، تبعيت مسير عبور كابل از يك منحني يا مارپيچي مشخص مي شود. تمام خصوصيات يك كابل مانند لَختي در هنگام عبور از تكيه گاه ها كه باعث ايجاد انحنا در كابل مي شود يا قطر كلافي از كابل ها كه مانع خم شدن بيش از يك شعاع مشخص است شبيه سازي مي شود. اين ابزارها از توانايي هاي Flex Physical Simulation می باشد که به Equipment & Systems Engineering افزوده می شود. پس از تكميل اين مراحل، كاربر مي تواند تمام ارتباطات بين تجهيزات را شبيه سازي كند و صحت عمليات را كنترل نمايد. براي استفاده از امكانات اين محيط كاري بايد گزينه Electrical Harness Assembly را از منوی Start نرم افزار CATIA انتخاب کرد.

با استفاده از امكانات Flex Physical Simulation خصوصيات واقعي در طراحي سيستم كابلي يك محصول اعمال مي شود. از اين خصوصيات مي توان به در نظر گرفتن وزن، انعطاف پذيري و رفتار غير خطي سيم اشاره كرد. امکانات Flex Physical Simulation به EHI (در مجموعه Equipment & Systems Engineering) كه مختص طراحي سيستم كابلي يك مجموعه مونتاژي است افزوده مي شود...

کتاب آموزش طراحی سیستم کابل مجموعه مونتاژی بر روی مدل دیجیتالی در محیط  Electrical Harness Assembly نرم افزار CATIA، یکی از کتاب های مرجع و کاربردی در زمینه آموزش محیط طراحی سيستم كابل يك مجموعه مونتاژي بر روي مدل ديجيتالي و پياده سازي آن در نرم افزار کتیا می باشد. این کتاب مشتمل بر 413 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

Entering the Workbench
Setting Up the Options
Creating a Bundle Segment Document
Creating Construction Points
Defining the Segment Parameters
Defining the Segment Route
Adding a Branch Point

User Tasks

Entering the Workbench
Creating a Geometrical Bundle
Selective Loading in Electrical Products
Creating a Bundle Segment Document
Creating Construction Constraints
Creating Lines
Creating Planes
Creating Points
Defining the Segment Parameters
Defining the Segment Route
Routing Bundle Segments from Construction Points
Routing Bundle Segments through Retainers
Routing Bundle Segments Following a Part using the Manipulator
Routing Bundle Segments Following a Part
Routing Bundle Segments from an Existing Helix
Detailing the Routing Options
Sharp Bending Bundle Segment
Exiting the Installation Workbench
Working with Branches
Creating all the Bundle Segments in a Single Part
Creating Other Segments within a Branch
Removing a Branch Point
Branching External Bundle Segments
Using Delete Special... on Branches
Using Branchable Bundle Segments in V5R12 Onwards
Creating/Using Branch Points
Adding Branch Points
Removing Branch Points
Routing Bundle Segments in Support
Adding Support
Removing Support
Linking/Unlinking Bundle Segments
Linking Bundle Segments
Unlinking Bundle Segments
Splitting Bundle Segments
Splitting Branchable Bundle Segments
Splitting Single Bundle Segments
Transferring Branches
Split and Transfer Usage
Instantiating a Protection
Adding Local Slack
Working with 3D Tolerancing
Using the Mechanical Modeler Integration
Measuring Geometrical Bundle Inertia
Inertia Equivalents
V4/V5 Electrical Data Migration
Methodology
Migrating Step by Step
V4 - V5 Mapping
Reference Information
Frequently Asked Questions
Electrical Integration Scenarios
Electrical Integration from External Data
Environment Settings
Setting up the Electrical Process Interfacing
Selecting Systems from External Data
Placing Devices from External Data
Creating the Cable Harness
Placing Internal Splices
Automatic Routing
Exporting Data from CATIA
Electrical Integration from Functional Data
Editing Electrical Properties
Viewing Related Objects
Electrical and Knowledge
Electrical User Functions
Electrical Package in Knowledge Expert

Electrical Application Interoperability

ENOVIA V5 Interoperability
Working with Electrical Data
Optimal CATIA PLM Usability
Using ENOVIA Catalog for Electrical Mapping
Loading an iXF Document with VPM Navigator

Workbench Description

Menu Bar
Toolbars
Electrical Workbench Specification Tree

Customizing

Electrical Harness Installation
Part Infrastructure
Compatibility
Product Structure

Methodology

Protection of Given Length Methodology
Creating a Protection of Given Length
Instantiating a Protection of Given Length
Flat Cable Methodology
Defining a Specific Support for Flat Cable
Creating the Line and Placing the Supports
Creating the Flat Cable
Creating the Bundle Segments
Creating the Square Shape
Extracting and Flattening the Cable
Creating an Adaptative Part

Glossary

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل مجموعه مونتاژی بر روی مدل دیجیتالی در محیط Electrical Harness Assembly نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل مجموعه مونتاژی بر روی مدل دیجیتالی در محیط Electrical Harness Assembly نرم افزار CATIA

آموزش کتیا، کتاب آموزش طراحی سیستم کابل مجموعه مونتاژی بر روی مدل دیجیتالی در محیط Electrical Harness Assembly نرم افزار CATIA

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات